• Clinica

  Facultatea de Medicina Veterinară Bucureşti, prin Serviciul Clinici asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru animale (de interes economic, de companie şi exotice), având program de consultaţii, tratamente, intervenţii operatorii şi servicii. Prezentare clinica: specialitati si servicii Serviciul de garda Contact Clinica FMVB

  Afla detalii...
 • Orar

  ORAR SEMESTRUL 2 2017-2018

  Afla detalii...
 • Biblioteca FMVB

  BIBLIOTECA FMV BUCURESTI Puteti accesa website-ul Bibliotecii FMV Bucuresti si catalogul online pe adresa:   www.bibliotecafmvb.ro  - Scurtă prezentare –  Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti este cea mai veche bibliotecă de profil din ţara noastră şi a funcţionat încă de la început în sediul Facultăţii de Medicină Veterinară, clădirea principală a facultăţii, din Splaiul mai mult..

  Afla detalii...
 • Proiecte cercetare

  Stabilirea unor metodologii de mare acuratete pentru aprecierea calitatii igienico-sanitare Univ. Prof. Dr. Constantin SAVU project code: ID_736 Program: IDEI Project type: Exploratory research projects Project code: ID_736 Project director: Prof. univ. Dr. Constantin SAVU Contract: 287 / 1.10.2007 STABILIREA UNOR METODOLOGII DE MARE ACURATEŢE ŞI PRECIZIE PENTRU APRECIEREA CALITĂŢII IGIENICO-SANITARE A UNOR CRUSTACEE ŞI mai mult..

  Afla detalii...
 • De actualitate

    ORAR SEMESTRUL II 2016-2017 ORAR SEMESTRUL II 2014-2015 ADMITERE 2015 LICENTA MV 2015 LICENTA CEPA 2015 DISERTATIE MASTER EPA, CEAEHK 2015

  Afla detalii...

ADMITERE 2015 – FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA

STUDII UNIVERSITARE INTEGRATE LICENŢĂ ŞI MASTER, CONFORM REGLEMENTĂRII SECTORIALE DIN CADRUL UNIUNII EUROPENE

Specializarea: MEDICINA VETERINARA

Domeniu: MEDICINĂ VETERINARĂ

Durata studiilor: 6 ani, 360 credite transferabile

Forma de invatamant: zi

 

new6_e0 ANUNT PROBA SCRISA

DATA SI LOCUL DESFASURARII PROBEI SCRISE

REPARTITIA CANDIDATILOR PE SALI

 

Concursul de admitere la Facultatea de Medicina Veterinara, specializarea Medicina Veterinara consta in examen scris (50% din media finala de concurs) si media examenului de bacalaureat (50% din media finala de concurs).

Examenul scris consta in intrebari grila cu o singura varianta de raspuns corectă, intrebari formulate din doua discipline: BIOLOGIE si CHIMIE ORGANICA.

PRIMUL CRITERIU FOLOSIT IN IERARHIZAREA CANDIDATILOR IL REPREZINTA OPTIUNEA. CANDIDATII INSCRISI CU OPTIUNEA A 2-A SI URMATOARELE POT FI DECLARATI ADMISI LA DOMENIUL RESPECTIV NUMAI IN SITUATIA IN CARE NUMARUL LOCURILOR NU SE OCUPA DE CATRE CANDIDATII INSCRISI CU PRIMA OPTIUNE.

REPARTIZAREA LOCURILOR BUGET / TAXA

 

METODOLOGIE ADMITERE, ACTE NECESARE (ANEXA_3)

 

CALENDAR ADMITERE

13 – 24 iulie Înscrierea candidaților se face la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbătă între orele 8:00 – 12:00;

25 iulie Afișarea listei nominale a candidaților înscriși în ordine alfabetică, sala, data și ora prezentării la proba scrisă;

27 iulie Desfășurarea probei scrise

‐ ora 8.00 ‐ accesul în sălile de concurs se face pe baza cărții de identitate sau pașaportului și a legitimației de concurs;

‐ ora 8.30 – distribuirea formularelor de completare a răspunsurilor;

‐ Depunerea contestațiilor asupra conținutului întrebărilor (registratura USAMV B în termen de 2 ore de la finalizarea probei, inclusiv evaluarea primară a lucrării prin citire computerizată – scanare sau prin corectură manuală);

28 iulie Ultima  zi  pentru  depunerea  documentelor  în  original  (diploma  de  bacalaureat  sau  adeverința),  necesară  pentru ocuparea unui loc cu finanțare de la buget;

29 iulie Afișarea rezultatului probei scrise și a clasamentului provizoriu;

30 iulie Depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații privind rezultatul probei scrise și/sau rezultatul concursului și comunicarea deciziei;

31 iulie Afișarea rezultatului după contestații:

‐   Lista provizorie a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizate;

‐   Lista provizorie a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate;

‐   Lista candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste);

31 iulie ‐ 3 august  Încasarea taxei de înmatriculare și semnarea Contractului de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget;

Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii și semnarea Contractului de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă;

4 august Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu finațare de la buget în limita numărului de locuri repartizat;

Afișarea listei finale a candidațilori înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat;

Afișarea listei candidațilori <<RESPINȘI>> (include și candidații care nu au achitat taxa de înmatriculare și TRANȘA I din taxa de studii)

 

TESTE ADMITERE

 

Coperta-teste-admitere

Cartea este disponibila la Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti,

intrarea Dr. Staicovici nr. 63, cladire Clinici (nr. 14) – Farmacia Veterinara.

Program achizitionare

luni – vineri: 08:30-17:00

sambata: 09:00-13:00

Pentru orice informatii, contactati-ne la nr. de telefon: 021 318 0469

sau

e-mail: info@fmvb.ro / secretariat@fmvb.ro

…………………………………………………………………………

BIBLIOGRAFIE

SI

TEMATICA

 

Disciplina BIOLOGIE

Biologie, manual pentru clasa a XI-a,

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Editura Corint, 2008. Manualul a fost aprobat prin Ordinul MEC nr. 4742/21.07.2006, ISBN: 978-973-135-366-1

Tematică: tot manualul cu excepţia subcapitolelor de lucrări practice, teme şi aplicaţii, autoevaluare, noţiuni elementare de igienă şi patologie.

 

Disciplina CHIMIE ORGANICA

A. Chimie, manual pentru clasa a X-a,

Autori: Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tărăbăşanu – Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin, ART Grup Editorial Bucureşti: Ediţia 2010. Manualul a fost aprobat prin Ordinul MEC nr. 3787/05.04.2005, ISBN: 9789731242408

Capitolele:

1. Introducere în studiul chimiei organice, pag. 5- 16

2. Hidrocarburi, pag. 17-90

3. Compuşi organici monofuncţionali, pag. 91-116

B. Chimie C1 – Manual pentru clasa a XI-a,

Autori: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Editura LVS Crepuscul, Ploieşti: Ediţia 2006. Manualul a fost aprobat prin Ordinul MEC nr. 4446/19.06.2006, ISBN: 9737680073

Capitolele:

1. Compuşi organici cu grupe funcţionale simple, pag. 5-38

2. Reacţii chimice ale compuşilor organici, pag. 39-110