LOCURI VACANTE SESIUNEA ADMITERE SEPTEMBRIE

(sesiune admitere 3 - 15 septembrie 2018)

 

 

 

...................................................................................

REZULTAT FINAL ADMITERE IULIE-AUGUST 2018

 

 
.................................
 
 
 

După afişarea rezultatelor finale, actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe, până la data de 4 august 2018 și după data de 6 septembrie 2018.