ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANII TERMINALI

 

 

 

Anul 6 – Medicină Veterinară

Anul 4 – Controlul și Expertiza Produselor Alimentare

Master Anul 2 – Controlul și Expertiza Alimentelor Ecologice, Halal și Kosher

Master Anul 2 – Expertiza Produselor Agroalimentare

 

Vă ducem la cunoștință că, până pe data de 07 noiembrie 2022, aveți obligația să depuneți la secretariatul facultății Cererea pentru aprobarea titlului lucrării de licență (modelul de cerere se află la secretariat și în acest link).

Vă comunicăm că toate cadrele didactice titulare şi asociate au dreptul şi obligaţia de a îndruma / coordona lucrări de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, diplomă şi disertaţie) cu teme din cadrul disciplinelor predate (obligatorii, opţionale şi facultative). 

Conform Hotărârii Consiliul FMV din 15 octombrie 2018, un cadru didactic are obligația de a îndruma una până la 6 lucrări cumulat pentru toate programe de studii de licență (MV română, MV engleza, MV franceză şi CEPA), la care se adaugă lucrările de disertaţie. Lucrările de disertație vor fi îndrumate de cadrele didactice cu normă de predare la cele două specializări masterale.

Studenţii din anii anteriori, care nu sunt licenţiaţi, îşi pot păstra îndrumătorul ştiinţific, cu condiţia nedepăşirii numărului de 6 lucrări de către cadrul didactic îndrumător (excepție fac lucrările în cotutelă).

Se acceptă și încurajează îndrumarea lucrărilor în cotutelă care abordează teme de cercetare interdisciplinară.

Respectarea numărului de lucrări reprezintă o obligație pentru fiecare cadru didactic. Refuzul de a îndruma/coordona studenții la solicitarea acestora, în limita numărului precizat de lucrări este exclus.

Alte informații referitoare la modalitatea de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor vă vor fi comunicate în timp util.