FINALIZARE STUDII - EXAMEN DE DIPLOMĂ - CONTROLUL ȘI EXPERTIZA PROD. ALIMENTARE - 2023