Fișe discipline - ANUL I

 
 
 

Nr. crt.

Disciplina

Semestrul

Total ore

Nr. credite

1

 Anatomie 1

S1

84

6

2

 Anatomie 2

S2

70

3

3

 Histologie si embriologie 1

S1

70

5

4

 Histologie si embriologie 2

S2

70

3

5

 Chimie

S1

70

5

6

 Biochimie 1

S2

70

3

7

 Biologie animala

S1

70

4

8

 Genetica

S1

56

3

9

 Nutritie animala si agronomie 1

S2

70

3

10

 Fizica

S2

56

3

11

 Matematici aplicate stiintelor biologice

S1

56

3

12

 Biologia plantelor

S2

28

2

13

 Economie rurala

S2

14

2

14

 Limbi straine 1

S1

28

2

15

 Limbi straine 2

S2

28

2

16

 Educatie fizica 1

S2

28

2

17

 Tehnici de comunicare

S2

28

1

18

 Istoria medicinii veterinare

S1

28

2

19

 Informare stiintifica, metode si tehnici de documentare

20

 Managementul calitatii in invatamantul medical veterinar

S2

28

2

21

 Dezvoltare de abilitati profesionale si orientare in cariera

22

 Practică intramurală și extramurală 1

 

90

5

23

 Practică externă 1

 

30 

1

24

 Organisme europene si drept comunitar

S1

28

2