SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE STUDENŢILOR
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI
EDIŢIA 2019 - 23 MAI 2019