Admission

DÉBUT d’isnscriptions

8-22 juillet 2024

Pré-inscription en ligne

Licence

Période d’inscription

Médecine Vétérinaire (roumaine)

8-19 juillet 2024

Critères d’admission

 50% Épreuve écrite

 50% Moyenne de l’examen du baccalauréat

Médecine vétérinaire (anglais/français)

8-22 juillet 2024

Critères d’admission

 90% Moyenne de l’examen du baccalauréat

 10% Volontariat en faveur de la communauté et/ou de la protection des animaux (certificats de volontariat, lettres de recommandation)

Master

Perioada de înscriere

1-18 iulie 2022

Criterii de admitere

Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu/program de studii, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise şi orale / online (Anexa_4) pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei este de competenţa fiecărei facultăţi, care o şi publică prin afişare la aviziere şi pe pagina web.

Inscrivez-vous en 3 étapes

Votre carrière en médecine vétérinaire commence maintenant!

Documents requis

Licence – Médecine vétérinaire en roumain

 Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici.

Înscrierea candidaților se face online sau în cazuri excepționale – cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID – la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, în perioada 4 – 19 iulie 2022 pentru programul de studii Medicină Veterinară în limba română și în perioada 1 – 19 iulie 2022 pentru programele de studii Medicină Veterinară în limba engleză și franceză, conform Calendarului de admitere.

  • Cererea tip de înscriere (formularul de înscriere) completată şi semnată de către candidat, după examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv;
  • Diploma de bacalaureat (în perioada stipulată în calendarul desfăşurării admiterii) – în original (pentru buget) sau copie certificată de către persoana desemnată ca fiind conform cu originalul (pentru taxă). Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023, pot prezenta la înscriere, pentru prima sesiune de admitere la facultate (iulie – august 2022), în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu (în original), în care vor fi menţionate obligatoriu media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original (după expirarea adeverinţei originale de promovare a bacalaureatului), din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la buget, până la data de 01 octombrie 2023, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
  • Foaia matricolă de la liceu (în original sau în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată);
  • Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării (MEC), în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României;
  • Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) în care să se specifice modul de finanţare pentru fiecare an de studii;
  • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare, însoţită de o adeverinţă în care să se specifice modul de finanţare pentru fiecare an de studii;
  • Cartea de identitate sau paşaportul valabil în copie;
  • Certificatul de naştere, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată;
  • Certificatul de căsătorie, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de medicul şcolar sau teritorial sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul Medicină veterinară;
  • Patru fotografii color tip buletin (* în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de CSUD (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Dosarele incomplete / formulare de înscriere – online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Licence – Médecine vétérinaire en anglais/français

La soumission des dossiers complets se fait en ligne ou par envoi des documents nécessaires par courrier ordinaire, ou dans des cas exceptionnels – en personne avec une déclaration sur l’honneur concernant la situation exceptionnelle et les mesures de prévention de la propagation du COVID. Les candidats effectueront une pré-inscription en ligne conformément au calendrier d’admission:

EN

APPLICATION FORM

APPLICATION FORM – LETTER OF ACCEPTANCE

CONDITIONS FOR APPLICATION 2023

GDPR FORM

REQUEST FORM RECOGNITION OF STUDIES – EU CITIZENS

FR

METHODOLOGIE D’ADMISSION POUR LES ETUDES DE LICENCE DANS LE CADRE DE L’UNIVERSITE DE SCIENCES AGRONOMIQUES ET MEDECINE VETERINAIRE DE BUCAREST

FORMULAIRE DE DEMANDE SESSION D’ADMISSION JUILLET-SEPTEMBRE 2022

INFORMATIONS sur la protection des données personnelles des candidats (bachelier et master en sciences) de l’USAVM Bucarest

DEMANDE de reconnaissance requise pour l’admission aux études universitaires de licence

DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ÉTUDES

 • Les candidats citoyens roumains souhaitant étudier à la Faculté de médecine vétérinaire – enseignement en anglais/français doivent déposer un dossier complet en ligne sur la plateforme d’admission d’USAMV (https://admitere.usamv.ro/) en chargeant les documents nécessaires suivants : Diplôme de baccalauréat – format numérique ; pour les personnes ayant obtenu leur diplôme en 2023 et n’ayant pas encore reçu leur diplôme, une attestation temporaire d’obtention de l’examen de baccalauréat au format numérique délivrée par le lycée où l’examen a été réussi ; Lettres de recommandation/certificats de volontariat ; Acte de naissance – copie certifiée conforme à l’original ; Carte d’identité – copie certifiée conforme à l’original ; Photo; Certificat médical prouvant la compatibilité avec le domaine choisi et l’absence de maladies infectieuses et contagieuses, etc. (voire https://admitere.usamv.ro/).
 • Le téléchargement des documents par le candidat sur le formulaire d’admission en ligne est effectué sous sa responsabilité en ce qui concerne l’authenticité et la correspondance entre les documents numériques/numérisés et les documents originaux.
 • Les citoyens de l’UE/EEE, les citoyens étrangers non-UE ou les citoyens roumains résidant à l’étranger devront déposer un dossier complet en ligne sur la plateforme d’admission d’USAMV (https://admitere.usamv.ro/) en chargeant les documents nécessaires à l’admission suivants :
 • Le diplôme de baccalauréat ou l’équivalent du diplôme de baccalauréat – original/format numérique, avec la traduction légalisée ou apostillée (selon le cas) en roumain, anglais ou français* ;
 • Le relevé de notes pour toutes les années d’enseignement secondaire – traduction légalisée ou apostillée (selon le cas) en roumain, anglais ou français* ;
 • Lettres de recommandation / certificats de bénévolat ; L’acte de naissance – traduction légalisée ou apostillée (selon le cas) en roumain, anglais/français* ;
 • Demande d’obtention de la lettre d’acceptation pour les études délivrée par le Ministère de l’Éducation de Roumanie – Département des Relations Internationales (www.edu.ro) pour les citoyens non-UE ;

Les documents nécessaires pour obtenir ce document seront envoyés au ministère par l’USAMV de Bucarest ;

L’attestation de reconnaissance des études secondaires délivrée par le Ministère de l’Éducation de Roumanie (http ://www.cnred.edu.ro), pour les candidats citoyens de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse ;

Passeport (pour les citoyens non-UE) ou carte d’identité (pour les citoyens de l’UE) et deux copies du passeport ou de la carte d’identité, indiquant la photo du candidat, la date d’émission et la période de validité du document ; Photo ; Certificat médical prouvant la compatibilité avec le domaine choisi et l’absence de maladies infectieuses et contagieuses ;

Documents prouvant la connaissance de la langue anglaise/la langue française, niveau minimum B1, etc. (voire https://admitere.usamv.ro/).

 • Pour plus d’informations, vous pouvez nous écrire à l’adresse fr@fmvb.usamv.ro

 

Master

 

Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu/program de studii, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise şi orale / online (Anexa_4) pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei este de competenţa fiecărei facultăţi, care o şi publică prin afişare la aviziere şi pe pagina web.

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor încărca în platforma dedicată admiterii documentele specificate menţiona, cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Documentele care vor constitui dosarul de înscriere și vor fi încărcate în platforma de admitere sunt următoarele:

 • diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
 • suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • buletinul sau cartea de identitate;
 • adeverinţă medicală tip;
 • fotografie tip carte de identitate/buletin (* 4 fotografii vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2022-2023);
 • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

 

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

Éducation vétérinaire sans frontières

 

Entrez dans un environnement progressiste et dynamique où les cours pratiques de recherche animale et l’expérience clinique sont prioritaires dès le premier jour ! Vous apprendrez les dernières théories, tout en acquérant de l’expérience.

En tant que vétérinaire, vous assurez la santé, le bien-être et la protection des animaux, la protection de l’environnement et la sécurité alimentaire.

Nous sommes leaders dans l’éducation vétérinaire en Roumanie, offrant une ouverture internationale à nos étudiants.

Où pouvez-vous travailler?

 • Médecin vétérinaire ou pharmacien vétérinaire
 • Spécialiste dans la production et les biotechnologies animales
 • Spécialiste dans le contrôle et l’éradication des maladies animales
 • Vous pouvez également étudier les maladies transmissibles des animaux à l’homme
 • Expert dans le contrôle de la qualité des produits alimentaires
 • Médecin vétérinaire dans les unités de transformation des aliments d’origine végétale et animale
 • Spécialiste dans les laboratoires spécialisés

EST-CE QUE CELA VOUS CORRESPOND?

Aimez-vous les animaux?

Voulez-vous leur offrir les premiers soins?

Voulez-vous savoir comment communiquer avec les animaux?

Voulez-vous avoir votre propre cabinet vétérinaire?
Aimez-vous la médecine?

Êtes-vous indépendant professionnellement, capable de pratiquer votre métier n’importe où!

Inscription

01

Créer un compte

Vous pouvez créer un nouveau compte en accédant au bouton ci-dessous.

02

Compléter le dossier

L’inscription au concours d’admission est effectuée personnellement par le candidat en chargeant les documents sur la plateforme dédiée à l’admission

03

04

Analyse des dossiers

Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas validés pour l’inscription.

05

Paiement des frais

Les frais de scolarité (pour les candidats admis en places payantes) peuvent être consultés ici.

Licence

*IF – enseignement en fréquence

NOM DU PROGRAMMEPLACES DISPONIBLES
Médecine vétérinaire IF/360300 places (225 budgétises, 75 payantes)
Médecine vétérinaire (en anglais) IF/360

50 places payantes

Médecine vétérinaire (en français) IF/360

30 places payantes

Contrôle et expertise des produits alimentaires 

Section en cours de mise à jour

Voyez la visite de la faculté faite par Andreea!

La Faculté de Médecine Vétérinaire est l’endroit où vous devenez un héros et un médecin pour les animaux!

Communauté des anciens élèves de l’USAMV Bucarest