Admitere

START ADMITERE

08-26 iulie 2024

Înscriere admitere online

Licență și Master

28 martie – 2 iulie 2023

Perioada de înscriere

Medicină Veterinară (ROMÂNĂ)

08 – 19 iulie 2024

Criterii de admitere

 50% proba scrisă

 50% medie examen bacalaureat

 

 

Medicină Veterinară (ENGLEZĂ / FRANCEZĂ)
08 – 22 iulie 2024

Criterii de admitere

 90% medie examen bacalaureat

 10% voluntariat în folosul comunității și/sau al protecției animalelor (adeverințe/certificate de voluntariat, scrisori de recomandare)

Licență și Master

*IF – învățământ cu frecvență

 

DENUMIRELOCURI DISPONIBILE
Medicină veterinară IF/360300 locuri (230 buget, 70 taxă)
Medicină veterinară (în limba engleză) IF/36050 locuri cu taxă
Medicină veterinară (în limba franceză) IF/36030 locuri cu taxă
  

Înscrie-te în 3 pași

Cariera ta în Medicină Veterinară începe acum!

Documente necesare

Licență și Master - Medicină Veterinară în limba română

 Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici.

Înscrierea candidaților se face accesând platforma admitere.usamv.ro  online sau la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, în perioada 8 – 19 iulie 2024 pentru programul de studii Medicină Veterinară în limba română și în perioada 8 – 22 iulie 2024 pentru programele de studii Medicină Veterinară în limba engleză și franceză, conform Calendarului de admitere.

 •  

Licență și Master - Medicină Veterinară în limba engleză/franceză

Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici.

Înscrierea candidaților se face accesând platforma admitere.usamv.ro online sau la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, în perioada 8 – 19 iulie 2024 pentru programul de studii Medicină Veterinară în limba română și în perioada 8 – 22 iulie 2024 pentru programele de studii Medicină Veterinară în limba engleză și franceză, conform Calendarului de admitere.

Master

 

Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu/program de studii, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise şi orale / online (Anexa_4) pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei este de competenţa fiecărei facultăţi, care o şi publică prin afişare la aviziere şi pe pagina web.

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor încărca în platforma dedicată admiterii documentele specificate menţiona, cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Documentele care vor constitui dosarul de înscriere și vor fi încărcate în platforma de admitere sunt următoarele:

 • diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
 • suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • buletinul sau cartea de identitate;
 • adeverinţă medicală tip;
 • fotografie tip carte de identitate/buletin (* 4 fotografii vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2022-2023);
 • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

 

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

Educație veterinară fără frontiere

Intră într-un mediu progresist și dinamic, unde cursurile practice de cercetare a animalelor și experiența clinică sunt prioritare și încep încă din prima zi! Înveți teoria de ultimă oră, dar câștigi și experiență.

Ca medic veterinar asiguri sănătatea, bunăstarea și protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor. 

Suntem lideri în învățământul veterinar din România oferind o deschidere internațională studenților noștri.

Unde te poți angaja?

 • Medic sau farmacist veterinar
 • Specialist în domeniul producției și biotehnologiilor animale
 • Specialist în controlul și eradicarea bolilor la animale
 • Poți cerceta bolile transmisibile de la animale la om
 • Expert în controlul calității produselor alimentare
 • Medic veterinar în unități de procesare a alimentelor de origine vegetală și animală
 • Specialist în laboratoare de profil

ȚIE ȚI SE POTRIVEȘTE?

Îți plac animalele?

Vrei să le oferi primul ajutor?

Vrei să știi cum să comunici cu necuvântătoarele?

Vrei să ai propriul cabinet veterinar?
Îți place medicina?

Ai independență profesională, poți practica jobul de oriunde!

Înscriere

01

Creează cont

Poți crea un cont nou accesând butonul de mai jos

02

Completează dosarul

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat prin încărcarea documentelor în platforma dedicată admiterii.

04

Analiză dosare

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

05

Plată Taxe

Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici

Vezi turul facultății făcut de Andreea!

Facultatea de Medicină Veterinară este locul unde devii eroul și medicul animalelor!

Comunitatea Alumni USAMV București