Admission

START Registration

 8-22 July 2024

Online admission pre-registration

Bachelor Degree

Registration period

Veterinary Medicine (Romanian)

8-19 July 2024

Admission criteria

 50% Written exam

 50% Average baccalaureate exam grade

 

Veterinary Medicine (English/French)

8-22 July 2024

Admission criteria

 90% Average baccalaureate exam grade

 10% volunteering for the benefit of the community and/or animal protection (volunteer certificates/certificates, letters of recommendation)

Register in 3 steps

Your career in Veterinary Medicine begins now!

Required documents

Bachelor's Degree – Veterinary Medicine in Romanian

Înscrierea candidaților se face online sau în cazuri excepționale – cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID – la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, în perioada 4 – 19 iulie 2022 pentru programul de studii Medicină Veterinară în limba română și în perioada 1 – 19 iulie 2022 pentru programele de studii Medicină Veterinară în limba engleză și franceză, conform Calendarului de admitere.

  • Cererea tip de înscriere (formularul de înscriere) completată şi semnată de către candidat, după examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv;
  • Diploma de bacalaureat (în perioada stipulată în calendarul desfăşurării admiterii) – în original (pentru buget) sau copie certificată de către persoana desemnată ca fiind conform cu originalul (pentru taxă). Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023, pot prezenta la înscriere, pentru prima sesiune de admitere la facultate (iulie – august 2022), în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu (în original), în care vor fi menţionate obligatoriu media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original (după expirarea adeverinţei originale de promovare a bacalaureatului), din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la buget, până la data de 01 octombrie 2023, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
  • Foaia matricolă de la liceu (în original sau în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată);
  • Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării (MEC), în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României;
  • Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) în care să se specifice modul de finanţare pentru fiecare an de studii;
  • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare, însoţită de o adeverinţă în care să se specifice modul de finanţare pentru fiecare an de studii;
  • Cartea de identitate sau paşaportul valabil în copie;
  • Certificatul de naştere, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată;
  • Certificatul de căsătorie, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de medicul şcolar sau teritorial sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul Medicină veterinară;
  • Patru fotografii color tip buletin (* în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de CSUD (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Dosarele incomplete / formulare de înscriere – online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Licență - Medicină Veterinară în limba engleză/franceză

Submission of complete files is done online or by sending the necessary documents by regular mail, or in exceptional cases – in person with a sworn statement regarding the exceptional situation and measures to prevent the spread of COVID. Candidates will perform an online pre-registration according to the admission schedule:

EN

APPLICATION FORM

APPLICATION FORM – LETTER OF ACCEPTANCE

CONDITIONS FOR APPLICATION 2023

GDPR FORM

REQUEST FORM RECOGNITION OF STUDIES – EU CITIZENS

FR

METHODOLOGIE D’ADMISSION POUR LES ETUDES DE LICENCE DANS LE CADRE DE L’UNIVERSITE DE SCIENCES AGRONOMIQUES ET MEDECINE VETERINAIRE DE BUCAREST

FORMULAIRE DE DEMANDE SESSION D’ADMISSION JUILLET-SEPTEMBRE 2022

INFORMATIONS sur la protection des données personnelles des candidats (bachelier et master en sciences) de l’USAVM Bucarest

DEMANDE de reconnaissance requise pour l’admission aux études universitaires de licence

DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ÉTUDES

Romanian citizens wishing to study at the Faculty of Veterinary Medicine – English/French language teaching must submit a complete application online on the USAMV admission platform (https://admitere.usamv.ro/) by uploading the following necessary documents: Baccalaureate diploma – digital format; for those who obtained their diploma in 2023 and have not yet received their diploma, a temporary attestation of passing the baccalaureate exam in digital format issued by the high school where the exam was passed;

Letters of recommendation/volunteer certificates;

Birth certificate – certified copy of the original;

ID card – certified copy of the original;

Photo;

Medical certificate proving compatibility with the chosen field and absence of infectious and contagious diseases, etc. (see https://admitere.usamv.ro/).

 • EU/EEA citizens, non-EU foreign citizens, or Romanian citizens residing abroad must submit a complete application online on the USAMV admission platform (https://admitere.usamv.ro/) by uploading the following necessary documents for admission:
 • Baccalaureate diploma or equivalent of baccalaureate diploma – original/digital format, with legalized or apostilled translation (as applicable) in Romanian, English, or French*;
 • Transcript of grades for all years of secondary education – legalized or apostilled translation (as applicable) in Romanian, English, or French*;
 • Letters of recommendation/volunteer certificates; Birth certificate – legalized or apostilled translation (as applicable) in Romanian, English/French*;
 • Request for obtaining the acceptance letter for studies issued by the Ministry of Education of Romania – Department of International Relations (www.edu.ro) for non-EU citizens; the necessary documents to obtain this document will be sent to the ministry by the USAMV in Bucharest;
 • Attestation of recognition of secondary education issued by the Ministry of Education of Romania (http://www.cnred.edu.ro), for EU, EEA, or Swiss Confederation citizen candidates;
 • Passport (for non-EU citizens) or ID card (for EU citizens) and two copies of passport or ID card, indicating the candidate’s photo, date of issue, and validity period of the document; Photo;
 • Medical certificate proving compatibility with the chosen field and absence of infectious and contagious diseases;

Documents proving knowledge of English/French language, minimum level B1, etc. (see https://admitere.usamv.ro/).

 

 

.

Master

 

Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu/program de studii, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise şi orale / online (Anexa_4) pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei este de competenţa fiecărei facultăţi, care o şi publică prin afişare la aviziere şi pe pagina web.

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor încărca în platforma dedicată admiterii documentele specificate menţiona, cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Documentele care vor constitui dosarul de înscriere și vor fi încărcate în platforma de admitere sunt următoarele:

 • diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
 • suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • buletinul sau cartea de identitate;
 • adeverinţă medicală tip;
 • fotografie tip carte de identitate/buletin (* 4 fotografii vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2022-2023);
 • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

 

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

 Veterinary education without borders

Enter a progressive and dynamic environment where hands-on animal research courses and clinical experience are prioritized and start from day one! You learn cutting-edge theory, but you also gain experience.

As a veterinarian you ensure the health, welfare and protection of animals, environmental protection and food safety.

We are leaders in veterinary education in Romania, offering international openness to our students.

Where can you get a job?

 • Veterinarian or veterinary pharmacist

 • Specialist in animal production and biotechnologies

 • Specialist in animal disease control and eradication

 • You can research diseases transmissible from animals to humans

 • Expert in food quality control

 • Veterinarian in plant and animal food processing units

 • Specialist in specialized laboratories

DOES IT SUIT YOU?

You like animals?

Do you want to give them first aid?

Do you want to know how to communicate with those who cannot speak?

Do you want to have your own veterinary practice?
Do you like medicine?

You have professional independence, you can practice the job from anywhere!

Registration

01

Create account

You can create a new account by clicking the button below

02

Fill in the file

Registration for the admission competition is done personally by the candidate by uploading the documents in the admission dedicated platform.

03

04

File analysis

Incomplete application files will not be validated for enrollment.

05

Pay Tuition Fees

Tuition fees (for candidates admitted on fee-paying places) can be viewed here

Bachelor’s degree

*IF – full time education

NAMEAVAILABLE PLACES
Veterinary medicine IF/360

300 places (225 budget, 75 tuition fee)

Veterinary medicine (in English) IF/360

50 places with tuition fee

Veterinary medicine (in French) IF/360

30 places with tuition fee

Control and expertise of food products Section is being updated

 

See the faculty tour made by Andreea!

The Faculty of Veterinary Medicine is the place where you become the hero and animal doctor!

Comunitatea Alumni USAMV București