Cercetare

Facilităţi şi logistică specifică activităţii de cercetare-dezvoltare la nivel european

13
Laboratoare de cercetare
200+
Echipamente performante
1
Seră de cercetare complet automatizată

Valoare adaugată prin cercetare și inovare

Centrul de Cercetare

Aceasta activează încă din 2014 și își propune să devină un punct de referință în studiul calității produselor agroalimentare, permițând astfel abordarea unor noi tematici în domeniul agriculturii și industriei agroalimentare. Dotat cu facilități similare standardelor europene ce diminuează riscurile de poluare a mediului, centrul coordonează activitatea a 14 laboratoare specifice, dintre care și o seră-bloc de cercetare automatizată.

Manifestări științifice

2022 FACULTY OF VETERINARY MEDICINE OF BUCHAREST STUDENT SCIENTIFIC SYMPOSIUM: MAY, 25th, 2022

2021 FACULTY OF VETERINARY MEDICINE OF BUCHAREST STUDENT SCIENTIFIC SYMPOSIUM: MAY, 14th, 2021

2019 SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE STUDENŢILOR FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI - 23 MAI 2019

2018 International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 7-19, 2018, Bucharest, Romania

2017 International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 8-10, 2017, Bucharest, Romania

2016 International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 9-10, 2016, Bucharest, Romania

2013

2012

2011 SIMPOZIONUL CONTRIBUŢII ALE CERCETăRII ŞTIINŢIFICE LA PROGRESUL MEDICINEI VETERINARE 17 – 18 NOIEMBRIE 2011 BUCUREŞTI

2010 SIMPOZIONUL “CONTRIBUŢII ALE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE LA PROGRESUL MEDICINII VETERINARE” în perioada 18 – 19 noiembrie 2010

2009 SYMPOSIUM „CONTRIBUTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH TO THE PROGRESS OF VETERINARY MEDICINE” November 19th – 20th 2009

Laboratoare de cercetare

În curs de actualizare

Lucrări Științifice

Jurnalul Facultății

Proiecte

Proiecte 2021

Titlul proiectuluiDetalii
POSDRU

Începând cu data de 01.04.2014, Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București şi Universitatea Politehnică București, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara, implementează proiectul “Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului POSDRU/155/1.2/S/139950.

 

Obiectivul general al proiectului vizează restructurarea și eficientizarea sistemului de învățământ superior la nivel național prin dezvoltarea și implementarea unei abordări integrate – consorțiu și calitate în învățământul superior, prin creșterea accesului la educație a 1000 de studenți și prin formarea/perfecționarea a 500 de persoane – actori cheie implicați în procesele și activitățile universitare la nivel de sistem.

……………………………………………………………………………

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Medicina Veterinara, in calitate de partener in proiectul POSDRU 139928 „Student azi! Profesionist maine! – Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar” – IMPULS, organizează miercuri, 07.05.2014, sesiuni de consiliere și orientare în carieră destinate studenților anului VI, specializarea medicina veterinară.
Sesiunile se vor desfășura in Amfiteatrul Prof. univ. Dr. Alexandru Locusteanu, începând cu ora 14.

LINKURI:
 
FOND CERCETARE 2008Fond de Cercetare 2008 (pdf)
THE IMPACT OF MAILLARD COMPOUNDS ON THE QUALITY AND SAFETY…

The impact of Maillard compounds on the quality and safety of uht milk foods and their implication in the development of diabetes-like complications

Cod Proiect: PN2-RU-TE-2013-3-0034, NUMBER 15/26.04.2013

Perioada: 2013-2016

Director: Profesor dr. Andreea Iren SERBAN

Valoare contract: 645833,32 lei

website: http://maillardreactionproject.beep.com

STABILIREA UNOR METODOLOGII DE MARE ACURATEŢE

STABILIREA UNOR METODOLOGII DE MARE ACURATEŢE ŞI PRECIZIE PENTRU APRECIEREA CALITĂŢII IGIENICO-SANITARE A UNOR CRUSTACEE ŞI MOLUŞTE COMERCIALIZATE ÎN ROMÂNIA

EVALUAREA POTENŢIALULUI ANTIOXIDANT

EVALUAREA POTENŢIALULUI ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAN ŞI ANTIFUNGIC AL CĂTINEI (HIPPOPHAE RHAMNOIDES). OBŢINEREA UNUI ADITIV ALIMENTAR DIN CĂTINĂ

 

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare exploratorie

Programul: IDEI

Prof. univ. Dr. Camelia PAPUC

cod proiect: ID_256

Programul:IDEI
Tipul proiectului:Proiecte de cercetare exploratorie
Cod proiect:ID_256
Director de proiect:Prof. univ. Dr. Camelia PAPUC
OPTIMIZAREA TEHNICILOR DE IZOLARE

OPTIMIZAREA TEHNICILOR DE IZOLARE ŞI IDENTIFICARE ŞI STABILIREA MARKERILOR EPIDEMIOLOGICI PENTRU BACTERIILE DIN GENUL YERSINIA IMPLICATE ÎN TOXIINFECŢII ALIMENTARE UMANE

 

perioada 2007-2010

Şef lucr. Dr. Laurenţiu TUDOR

cod proiect: ID_153

 

Programul:IDEI
Tipul proiectului:Proiecte de cercetare exploratorie
Cod proiect:ID_153
Director de proiect:Sef lucr. Dr. Laurenţiu TUDOR
Contract:289/1.10.2007
STABILIREA UNOR METODOLOGII DE MARE ACURATEŢE

STABILIREA UNOR METODOLOGII DE MARE ACURATEŢE ŞI PRECIZIE PENTRU APRECIEREA CALITĂŢII IGIENICO-SANITARE A UNOR CRUSTACEE ŞI MOLUŞTE COMERCIALIZATE ÎN ROMÂNIA

 

perioada 2007-2010

Prof. univ. Dr. Constantin SAVU

cod proiect: ID_736

 

Programul:IDEI
Tipul proiectului:Proiecte de cercetare exploratorie
Cod proiect:ID_736
Director de proiect:Prof. univ. Dr. Constantin SAVU
Contract:287 / 1.10.2007
STUDII AVANSATE DE EPIDEMIOLOGIE

STUDII AVANSATE DE EPIDEMIOLOGIE ŞI BIOLOGIE MOLECULARĂ PRIVIND RISCUL TRANSMITERII DE BOLI PRIN VECTORI (ARTROPODE HEMATOFAGE PARAZITE) LA ANIMALE ŞI OM

 

Şef lucr. Dr. Mariana IONIŢĂ

cod proiect: ID_729

 

Programul:IDEI
Tipul proiectului:Proiecte de cercetare exploratorie
Cod proiect:ID_729
Director de proiect:Sef lucr. Dr. Mariana IONIŢĂ

Baze de date internaționale

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti permite accesul la urmatoarele resurse:

  • Science Direct Freedom Collection
  • SpringerLink Journals
  • Clarivate Analytics
  • Scopus
  • Ebsco – Academic Search Complete
  • Ebsco – Business Source Complete
  • CAB Abstracts
  • CABI VetMed Resource
  • Nature Journals

Pentru a accesa bazele de date urmaţi următorul link http://www.e-nformation.ro/