Descoperă programele noastre de studii

Programe de studii

În centrul atenției noastre ești tu! Programele de studii te pregătesc pentru domeniile prioritare ale societății, cu mijloace de predare moderne și burse de studii și mobilitate Erasmus+ care te motivează și oferă noi oportunități.

Lumea veterinară se confruntă cu noi provocări și este scopul nostru să vă înzestrăm cu abilități și cunoștințe medicale, chirurgicale, necesare într-o lume în schimbare.

Primul Spital Universitar Veterinar de Urgență oferă șansa de a învăța și a te pregăti 24/7, pentru viitoarea ta carieră.

Licenta

Medicină Veterinară în limba română

Programul de studii Medicină Veterinară din domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale este un program de studii universitare integrate licenţă şi master, conform reglementării sectoriale din cadrul Uniunii Europene. Se desfășoară pe o perioadă de 6 ani – 360 de credite, sub forma învățământului cu frecvență. 

Programul de studiu MEDICINĂ VETERINARĂ are ca obiective generale pregătirea studenților pentru dobândirea de cunoștințe teoretice și abilități practice în domeniul medicinei veterinare.

Licenta

Medicină Veterinară în limba engleză/ Veterinary Medicine in english

The Veterinary Medicine study program in the fundamental field of Biological and Biomedical Sciences is an integrated undergraduate and master’s degree program, according to the sectoral regulation of the European Union. It takes place over a period of 6 years – 360 credits, in the form of full-time education. It has the general objective of preparing students for the acquisition of theoretical knowledge and practical skills in the field of veterinary medicine.

The program of study VETERINARY MEDICINE has as general objectives the preparation of the students for the acquisition of theoretical knowledge and practical skills in the field of veterinary medicine.

Licenta

Medicină Veterinară în limba franceză/Médecine vétérinaire en français

Le programme d’étud es en médecine vétérinaire dans le domaine fondamental des sciences biologiques et biomédicales est un programme intégré de Licence et de maîtrise, conformément à la réglementation sectorielle de l’Union européenne. Il se déroule sur une période de 6 ans – 360 crédits, sous forme d’enseignement à temps plein. Il a pour objectif général de préparer les étudiants à l’acquisition de connaissances théoriques et de compétences pratiques dans le domaine de la médecine vétérinaire.

Le Programme d’etudes Medecine Veterinaire a comme objectifs generaux la formation des etudiants pour aquerir les connaissances theoriques et les habilites pratques dans le domaine de la medecine veterinaire.

Doctorat

Doctorat

Studiile de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare, corespunzător sistemului Bologna, sunt organizate în cadrul universităţilor care au calitatea de Instituţii Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD).

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este IOSUD, iar studiile doctorale au fost reorganizate în cadrul Şcolii Doctorale pentru Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale şi al Şcolii Doctorale de Medicină Veterinară.

Licență

*IF – învățământ cu frecvență

 

DENUMIRELOCURI DISPONIBILE
Medicină veterinară IF/360300 locuri (225 buget, 75 taxă)
Medicină veterinară (în limba engleză) IF/36050 locuri cu taxă
Medicină veterinară (în limba franceză) IF/36030 locuri cu taxă
  

Ghiduri