Misiune & Viziune

Absolvenții noștri profesează cu succes oriunde în lume!

Misiune, Strategie, Valori

Misiunea generală a Facultății de Medicină Veterinară este de a pregăti specialiști în domeniile: asistență medicală veterinară, consultanță veterinară de specialitate, creşterea şi selecția speciilor de animale de interes economic, consultanță de specialitate pentru animale de companie, bunăstare animală şi protecția mediului, biologie şi biochimie animală, expertizarea şi tehnologia produselor alimentare precum şi în domeniile conexe acestora, în principal pentru sectoarele de producție, servicii, cercetare-dezvoltare, învățământ, consultanță, agribusiness, asigurări, administrație şi managementul producției agricole integrate etc. Misiunea didactică este de a pregăti medici veterinari specializați în managementul sănătății animalelor, asigurarea trasabilități şi siguranței alimentelor de origine animală capabili să se integreze în activitatea complexă sanitară veterinară națională şi europeană. Activitățile de instruire pedagogică şi metodică sunt, de asemenea, în atenția facultății pentru a instrui viitorii absolvenți astfel încât aceștia să devină cadre didactice în învățământul preuniversitar şi universitar. Misiunea de cercetare științifică constă în formarea şi dezvoltarea competențelor științifice şi de cercetare ale studenților şi absolvenților. O altă misiune a facultății este şi aceea de pregătire continuă a absolvenților prin studii postuniversitare şi de doctorat şi participarea la Programul aferent Sistemului Național de Educație Continuă, inițiat de Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România, Colegiul Medicilor Veterinari, A.N.S.V.S.A. şi Facultățile de Medicină Veterinară din țară.

Obiectivele strategice

 • Frunizarea de instruire veterinară adecvată, bazată pe cercetare, care asigură absolvenților o pregătire astfel încât aceștia să poată profesa ca medici veterinari imediat după absolvire
 • Continuarea procesului de consolidare și oprimizare a disciplinelor alininate la profilul absolventului penru a putea garanta pregătirea înalt competentă a absolvenților instituției în spiritul principiilor generale pentru profesia de medic veterinar reglementate și recomandate de EAEVE
 • Dezvoltarea planului de învățământ și orientarea disciplinelor programului de studii Controlul și Experiza Produselor Alimentare
 • Curricula va asigura dezvoltarea abilității de a gândi critic, de a agrumenta, de a-și însuși concluzii ale articolelor sau cercetărilor de specialitate, de a derula mici proiecte de cercetare și documentare, dar și de a îmbunătățire permanentă a aptitudinilor IT
 • Vor fi dezvoltate parteneriate strategice în vederea mobilizării expertizei prin schimburi academice (Erasmus+), pentru crearea de centre de excelență, precum și pentru îmbunătățirea vizibilității internaționalea FMV și USAMV București
MEDICINĂ

CERCETARE

PRODUSE AGROALIMENTARE

ÎNVĂȚĂMÂNT VETERINAR
DESCHIDERE INTERNAȚIIONALĂ

INOVAȚIE

Strategii propuse pe domenii

Strategii privind activitatea didactică

 • Instruirea preriodică a cadrelor didactice pentru folosirea metodelor de e-learning în procesul de educație
 • Îmbunătățirea permanentă a fișielor disciplinelor pentru programul de studii Medicină Veterinară

Strategii privind activitarea sudențească

 • Implicarea asociațiilor studențești în buna funcționare a campusului
 • Continuarea implicării studenților în colectivele de cercetare și participarea cu lucrări la sesiunile naționale și internaționale

Strategii privind cercetare științidică

 • Dezvoltarea capcacității de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) pentru a răspunde eficient la nevoile identificate ale mediului economic și social
 • Creșterea nivelului de performanță, relevanță și vizibilitate a activității de cercetare științifică

Strategia resurselor umane

 • Informarea permanentă și însusirea de către corpul de control academic a criteriilor minimale pentru promovarea cadrelor didactice și a standardelor de abilitare
 • Atragere de cadre didactice tinere prin selectarea celor mai valoroși absolvenți precum și a spcialiștilor de prestigiu în domeniile aferente programelor de studii, în calitate de colaboratori

Strategii privind baza materială

 • Asigurarea și dezvoltarea unor spații de învățămât corespunzătoare, în conformitate cu planurile de învățămât și direcțiile de specializare
 • Dotarea sălilor de curs cu aparatură care să ofere posibilitatea utilizării unor tehnologii moderne de predare, învățare

Strategii privind resursele financiare

 • Analiza surselor de finanțare pe categorii, ponderi și provenință în vederea identificării celor mai bune soluții pentru finanțarea tuturo activităților
 • Încasarea intergrală a finanțării de la bugetul de stat, atât din perspectiva indicatorilor cantitativi cât și a celor calitativi, confrom Legii1 / 2011

Conducere

Prof. univ. dr. Manuella MILITARU

Decan

Prof.univ. Dr. Mariana Ioniță

Prodecan cercetare științifică

Prof.univ. Dr. Stelian Bărăităreanu

Responsabil activități
Prodecan activitate didactică

Șef lucrări Dr. ing. Oana-Mărgărita Ghimpețeanu

Prodecan relații studenți, relații interne și internaționale, dezvoltare patrimoniu

Șef lucrări Dr. Petronela Mihaela Roșu

Director departament Ştiinţe
Preclinice

Prof. univ. dr. Mario Darius Codreanu

Director departament Ştiinţe
Clinice 1

Conf. univ. Dr. Niculae Tudor

Director departament Ştiinţe
Clinice 2

Prof. univ. dr. Dana Tăpăloagă

Director departament Producţii animaliere și sănătate publică

Ing. Ioan Docița

Administrator șef facultate

Conf. univ. Dr. Gheorghe Valentin Goran

Director department Științe Paraclinice 

Consiliu facultate

 • Prof. Dr. MILITARU MANUELLA
 • Prof. Dr. BĂRĂITĂREANU STELIAN
 • Prof. Dr. TĂPĂLOAGĂ DANA
 • Prof. Dr. CODREANU MARIO DARIUS
 • Conf. Dr. GORAN GHEORGHE VALENTIN
 • Conf. Dr. TUDOR NICULAE
 • Șef lucr. Dr. ROȘU PETRONELA MIHAELA
 • Conf. Dr. IONAȘCU IULIANA
 • Șef lucr. Dr. ȚOGOE DORIN
 • Prof. Dr. CODREANU IULIANA
 • Conf. Dr. GEORGESCU BOGDAN
 • Șef lucr. Dr. PURDOIU LETIȚIA
 • Șef lucr. Dr. GÂJÂILĂ IULIANA
 • Prof. Dr. CIOBOTARU – PÎRVU EMILIA
 • Șef lucr. Dr. DOBRE RĂZVAN IONUȚ
 • Șef lucr. Dr. GHIȚĂ MARIAN
 • Prof. Dr. IONIȚĂ LUCIAN
 • Conf. Dr. CRÎNGANU DAN
 • Șef lucr. Dr. ȘTEFAN GEORGETA
 • Șef lucr. Dr. DUCA ION
 • Conf. Dr. VIȚĂLARU ALEXANDRU
 • Șef lucr. Dr. MOCANU JAQUELINE
 • Conf. Dr. CIOCÎRLIE NICOLETA
 • Conf. Dr. PETCU CARMEN DANIELA
 • Conf. Dr. TUDOR LAURENȚIU
 • Șef lucr. Dr. ȘONEA COSMIN
 • Stud. anul VI MV ARSENE VERONICA IOANA
 • Stud. anul IV MV ONCESCU DIANA ELVIRA
 • Stud. anul IV MV FOCA MONICA PETRONELA
 • Stud. anul IV MV ALEXE DAN ANDREI
 • Stud. anul III MV LEOVEANU ADA ȘTEFANIA
 • Stud. anul III MV ANDRONACHE ROBERT
 • Stud. anul III MV TĂNĂSUICĂ ALEXANDRU PAUL
 • Stud. anul III MV IONESCU FILIP
 • Stud. anul II MV LICĂREȚI DANIELLE COSETTE

Consiliile departamentelor

Departamentul Ştiinţe Preclinice

 • Prof.univ.Dr. Andreea Iren Șerban
 • Prof.univ.Dr. Iuliana Codreanu
 • Prof.univ.Dr. Mariana Ioniță
 • Prof.univ.Dr. Ștefania Raita
 • Conf. univ.Dr. Liviu Bîlteanu
 • Conf.univ.Dr. Bogdan Georgescu
 • Conf.univ.Dr. Poliana Tudor
 • Șef lucrări.Dr. Rosalie Bălăceanu
 • Șef lucrări Dr. Florin Iordache
 • Șef lucrări Dr. Magadalena Gonciarov
 • Șef lucrări Dr. Gheorghe Goran
 • Șef lucrări Dr. Letiția Purdoiu
 • Șef lucrări Dr. Petronela Roșu

Departamentul Ştiinţe Clinice

 • Prof. univ. Dr. Mario Codreanu
 • Prof. univ. Dr. Bărăităreanu Stelian
 • Prof. univ. Dr. Lucian Ioniță
 • Prof. univ. Dr. Andrei Tănase
 • Prof. univ. Dr. Constantin Vlăgioiu
 • Conf. univ. Dr. Ruxandra Costea
 • Conf. univ. Dr. Alexandru Diaconescu
 • Conf. univ. Dr. Ion Rădoi
 • Conf. univ. Dr. Niculae Tudor
 • Șef lucrări Dr. Tiberiu Constantin
 • Șef lucrări Dr. Dan Crînganu
 • Șef lucrări Dr. Jacqueline Mocanu
 • Șef lucrări Dr. Georgeta Ștefan

Departamentul Producţii animaliere şi sănătate publică

 • Prof.univ.Dr. Dana Tăpăloagă
 • Prof. univ. Dr.Emilia Ciobotaru-Pîrvu
 • Prof.univ.Dr. Mara Georgescu
 • Conf. univ.Dr. Florin Furnaris
 • Conf. univ.Dr. Carmen Petcu
 • Conf. univ. Dr. Teodoru Soare
 • Șef lucrări Dr. Mărgărita Ghimpețeanu
 • Șef lucrări Dr. Lucian Ilie
 • Șef lucrări Dr. Cosmin Șonea

Comisii facultate

 • Comisia de evaluare și asigurare a calității
  • Președinte:
   • Conf. univ. Dr. Carmen Daniela PETCU
  • Membri:
   • Prof. univ. Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU
   • Conf. univ. Dr. Gheorghe V. GORAN
   • Șef lucrări Dr. ing. Oana Mărgărita GHIMPEȚEANU
   • Șef lucrări Dr. Petronela Mihaela ROȘU
   • Șef lucrări. Dr. Raluca Ioana RIZAC
   • Student Alexandra HUŢANU, MV2RO
   • Student Marine Marie Anne REVON, MV3EN
   • Student Emma Blanche GRABINSKI, MV4FR
 
 • Comisia pentru învățământ
  • Președinte:
   • Prof. univ.Dr. Manuella MILITARU
  • Membri:
   • Prof. univ.Dr. Mara GEORGESCU
   • Conf. univ. Dr. Niculae TUDOR
   • Șef lucrări Dr.Gheorghe GORAN
   • Student Andreea FIRA
  • Secretar:
   • Asist. univ. Dr. Raluca RIZAC

 

 • Comisia pentru cercetare ştiinţifică
  • Președinte:
   • Prof. univ.Dr. Mariana IONIŢĂ
  • Membri:
   • Prof. univ. Dr. Emilia CIOBOTARU-PÎRVU
   • Prof. univ. Dr. Mario CODREANU
   • Prof. univ. Dr.. Liviu MITREA
   • Prof. univ. Dr. Andreea ŞERBAN
   • Prof. univ. Dr. Dana TĂPĂLOAGA
   • Conf. univ. Dr. Florica BĂRBUCEANU
   • Conf. univ. Dr. Gabriel COTOR
   • Conf. univ. Dr. Gabriel GÂJÂILĂ
   • Șef lucrări Dr. Tiberiu CONSTANTIN
   • Șef lucrări Dr. Florin IORDACHE
   • Asist. univ. Dr. Diana ALEXANDRU
  • Secretar:
   • Asist. univ. Drd. Alexandra PETEOACĂ
   • Student Ana DOBRIN
   • Student Diana Alexandra GHEORGHIU
 • Comisie probleme studențești
  • Președinte:
   • Șef lucrări Dr. ing. Mărgărita GHIMPEȚEANU
  • Membri:
   • Prof. univ.Dr. Emilia CIOBOTARU-PÎRVU
   • Conf. univ. Dr. Ruxandra COSTEA
   • Șef lucrări Dr. Gheorghe GORAN
   • Student Andreea FIRA
  • Secretar:
   • Conf. univ. Dr. Florin Furnaris

 

Comisie probleme de gestiunea și dezvoltarea patrimoniului

 • Președinte:
  • Șef lucrări Dr. ing. Mărgărita GHIMPEȚEANU
 • Membri:
  • Prof. univ.Dr. Dana TĂPĂLOAGĂ
  • Prof. univ.Dr.. Andreea ȘERBAN
  • Prof. univ.Dr. Mario CODREANU
  • Conf. univ. Dr. Ruxandra COSTEA
  • Șef lucrări Dr. Marian GHIȚĂ
  • Ing. Ioan DOCIȚA
  • Student Andreea FIRA
 • Secretar:
  • Șef lucrări Dr. Tiberiu CONSTANTIN
 • Invitat permanent:
  • Ing. Liviu URSEANU

Membrii Senatului Universitar

 • Prof. univ. Dr. Emilia Ciobotaru-Pîrvu
 • Prof. univ. Dr. Liviu Mitrea
 • Prof. univ. Dr. Constantin Vlăgioiu
 • Conf. univ. Dr. Cristian Belu
 • Conf. univ. Dr. Iulian Ionașcu
 • Conf. univ. Dr. Carmen Petcu

 

Studenți:

 • Student Andreea Brandiburu
 • Student Andreea Fira
 • Student Bianca Neagu

Secretariat

Programul de lucru cu publicul este de LUNI până JOI în intervalul orar 08:00 – 15:30 (fizic, cu programare si respectarea normelor sanitare in vigoare si pe adresa de e-mail secretariat@fmvb.usamv.ro). VINERI nu este program cu publicul.

Colectivul Secretariatului FMVB

Andreea MUNTEANU – secretar şef

Monica FURNARIS

Mirela NEDELEA

Alexandra DRĂGHICI-NECȘULESCU

Contact:

TELEFON:  021- 318.04.69

FAX: 021– 318.04.98

E-MAIL: secretariat@fmvb.usamv.ro; decanat@fmvb.usamv.ro 

Cadre didactice

Departamentul Științe Preclinice

Conf.univ.Dr. Cristian Romeo Belu

Disciplina Anatomie

cristian.belu@fmvb.usamv.ro

Conf. univ. Dr. Bogdan Georgescu

Disciplina Anatomie

bogdan.georgescu@fmvb.usamv.ro

Șef lucrări Dr. Petronela Roșu

Disciplina Anatomie – Director Departament

petronela.rosu@fmvb.usamv.ro

Șef lucrări Dr. Anca Șeicaru

Disciplina Anatomie

Șef lucrări Dr. Iulian Dumitrescu

Disciplina Anatomie

iulian.dumitrescu@fmvb.usamv.ro

Asist. univ. drd. Mădălina Dobrilă

Disciplina Anatomie

Asist. univ. drd. Sorina Andreea Mihai

Disciplina Anatomie

sorina.mihai@fmvb.usamv.ro

Conducător doctorat: Prof.univ.Dr.Dr.h.c. Gabriel Predoi

Disciplina Anatomie

Prof. univ. Dr. abil. Andreea Iren Șerban

Disciplina Chimie/Biochimie

andreea-iren.serban@fmvb.usamv.ro

Conf. univ. Dr. Aurelia Magdalena Pisoschi

Disciplina Chimie/Biochimie

aurelia-magdalena.pisoschi@fmvb.usamv.ro

Șef lucrări Dr. Iuliana Gâjâilă

Disciplina Chimie/Biochimie

iuliana.gajaila@fmvb.usamv.ro

Șef lucrări Dr. Florin Iordache

Disciplina Chimie/Biochimie

florin.iordache@fmvb.usamv.ro

Șef lucrări Dr. Corina Predescu

Disciplina Chimie/Biochimie

corina.predescu@fmvb.usamv.ro

Șef lucrări Dr. Loredana Stanca

Disciplina Chimie/Biochimie

loredana.stanca@fmvb.usamv.ro

Conf. univ. Dr. Gabriel Gâjâilă

Disciplina Microbiologie/Imunologie

Conf. univ. Dr. Mimi Dobrea

Disciplina Microbiologie/Imunologie

Șef lucrări Dr. Carmen Negoiţă

Disciplina Microbiologie/Imunologie

Șef lucrări Dr. Bogdan Taşbac

Disciplina Microbiologie/Imunologie

Prof. univ. Dr. Codreanu Iuliana- Conducător doctorat

Disciplina Fiziologie

iuliana.codreanu@fmvb.usamv.ro

Disciplina Fiziologie

simona.nicolae@fmvb.usamv.ro

Conducător doctorat: Prof.univ.Dr.Nicolae Dojană

Disciplina Fiziologie

Prof. univ. Dr. Ștefania Mariana Raita- Conducător doctorat

Disciplina Histologie si embriologie

stefania.raita@fmvb.usamv.ro

 

Disciplina Histologie si embriologie

valerica.danacu@fmvb.usamv.ro

Șef lucrări Dr. Iuliana Cazimir

Disciplina Histologie si embriologie

iuliana.cazimir@fmvb.usamv.ro

Prof. univ. Dr. Maria Crivineanu - Conducător doctorat

Disciplina Farmacologie/Farmacie

Disciplina Farmacologie/Farmacie

Asist. univ. Dr. Diana Alexandru

Disciplina Farmacologie/Farmacie

Disciplina Parazitologie/Boli parazitare/ Biologie animală

Prof. univ. Dr. Ioan Liviu Mitrea - Conducător doctorat

Disciplina Parazitologie/Boli parazitare/ Biologie animală

Conf. univ. Dr. Poliana Tudor

Disciplina Parazitologie/Boli parazitare/ Biologie animală

Șef lucrări Dr. Ion Duca

Disciplina Parazitologie/Boli parazitare/ Biologie animală

Disciplina Fiziopatologie

Șef lucrări Dr. Marian Ghiţă

Disciplina Fiziopatologie

Asist. univ. Dr. Adrian Răduță

Disciplina Fiziopatologie

Disciplina Toxicologie

Asist. univ. drd. Emanuela Badea

Disciplina Toxicologie

Conf. univ. Dr. Liviu Bîlteanu

Disciplina Matematici aplicate științelor biologice/Fizică

Disciplina Epidemiologie/ Legislație în medicina veterinară/Deontologie

Conf. univ. Dr. Florica Bărbuceanu

Disciplina Managementul laboratoarelor din domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor

Lector Valeriu Marinescu

Disciplina Limbi străine

Șef lucrări Dr. Letiția Purdoiu

Informare stiintifica, metode si tehnici de documentare

purdoiu.letitia@usamv.ro

letitia.purdoiu@fmvb.usamv.ro

Asist. univ. drd. Adela Ioana Mustățea

Anatomie

adela-ioana.mustatea@fmvb.usamv.ro

Asist. univ. drd. Mădălina Laura Sîrbu

Anatomie

madalina-laura.sirbu@fmvb.usamv.ro

Asist. univ. drd. Adriana Petcu

Chimie-Biochimie

adriana.petcu@fmvb.usamv.ro

Asist. univ. drd. Reu Ioana Nicole

Fiziologie

ioana-nicole.reu@fmvb.usamv.ro

Cadre didactice

Departamentul Producții Animaliere și Sănătate Publică

Disciplina Anatomie patologică/ Medicină Legală și Diagnostic necropsic

Prof.univ.Dr. Manuella Militaru

Conducător doctorat

Conf.univ.Dr. Georgeta Dinescu

Conf.univ.dr. Teodoru Soare

Șef lucrări Dr. Raluca Rizac

As. univ. Dr. Iulia Alexandra Popa

Disciplina Creșterea animalelor/Producții animaliere

Prof. univ. Dr. Dana Tăpăloagă

Șef lucrări Dr. Alina-Maria Ionescu

As. univ. Drd. Raluca Aniela Irimia- Gheorghe

Disciplina Igienă veterinară și protecția mediului/Bunăstarea și protecția animalelor

Conf. univ. Dr. Elena Mitrănescu

As. univ. Dr. Alexandra Popa

Disciplina Nutriție animală și agronomie

Șef lucrări dr. Liliana Bader

Disciplina Igienă și tehnologie alimentară

Conf. univ. Dr. Carmen Daniela Petcu

Asist. univ. Dr. Isabela Bulai

Disciplina Inspectia si controlul produselor alimentare de origine animală/Managementul siguranței alimentelor/ Medicina veterinara si sanatate publica

Prof. univ. Dr. Mara Georgescu

Conducător doctorat

Conf. univ. Dr. Nicoleta Ciocîrlie

Asist. univ. Dr. Cătălina Boițeanu

Disciplina Genetică

Șef lucrări Dr. Lucian Ilie

Disciplina Economie rurală

Șef lucrări Dr. Mărgărita Ghimpețeanu

Disciplina Managementul activitatii de cercetare

Conf. univ. Dr. Liliana Tudoreanu

Conducător doctorat

Disciplina Organisme europene si drept comunitar

Șef lucrări Dr. Adrian Vasile

Sponsorizări

Facultatea de Medicină Veterinară este finanţată din surse diferite, dar întotdeauna există prea puţine fonduri pentru activităţile sale esenţiale. Aceste cerinţe s-au acutizat în ultimul timp, datorită necesarului de fonduri suplimentare pentru renovarea clădirii “Departamente Preclinice”, urmare a incendiului din 10 august 2002 ce a distrus în totalitate acoperişul.

Există foarte multe posibilităţi prin care donaţiile sau sponsorizările pot fi făcute către facultatea noastră; acestea vor fi expuse mai jos. Important este că există garanţii în ceea ce priveşte faptul că donaţiile vor fi folosite aşa cum doreşte finanţatorul adica dumneavoastra. 

Tipuri de donaţii

 * Donaţii anuale, curente

Acestea pot fi destinate folosirii de către Facultatea de Medicină Veterinară pentru satisfacerea unor priorităţi sau pot fi destinate unui anumit scop sau program special. Donaţia este folosită de obicei în anul în care este primită. 

 • Donaţie permanentă

Astfel de donaţii permit o planificare pe termen lung. Destinaţia lor poate fi stabilită de către finanţator (burse, dotări, construcţii, investiţii, organizarea de manifestări ştiinţifice etc.). 

* Asigurare de viaţă

O poliţă de asigurare pe viaţă poate indica Facultatea de Medicină Veterinară ca beneficiar. 

* Donaţii memoriale

În memoria unui animal decedat sau ca un tribut pentru cineva în viaţă care merită o consideraţie specială se pot face donaţii către facultate sau catre unul din departamentele sale. 

Tipuri de bunuri ce pot fi donate 

* Bani lichizi

Donaţia poate fi folosită de către Facultatea de Medicină Veterinară (trebuie însoţită de instrucţiuni scrise care stabilesc cum să fie folosită). 

 

*Echipamente şi materiale

Donaţii sub formă de echipamente şi materiale se vor face către facultate.

 * Garanţii (titluri de proprietate)

Garanţii (cum ar fi pachete de acţiuni, contracte, certificate de depozit, etc.) pot fi donate FMV. 

* Proprietăţi

O proprietate poate fi transferată Facultăţii de Medicină Veterinară (cu instrucţiuni specifice) numind-o ca beneficiar. 

Cum doriţi să fie folosită donaţia ? 

Donaţia va fi folosită în modul dorit de donator – de la instruirea studenţilor în medicină veterinară până la activitatea de cercetare pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării animalelor.

 * Burse şcolare

Bursele furnizează fonduri pentru a ajuta studenţii în timpul celor 6 ani de studiu, pentru obţinerea titlului de Doctor-Medic Veterinar. 

În prezent există Bursa de Merit “Prof. univ. Dr. Aurel Popoviciu”, oferită lunar celor mai buni studenţi din fiecare an de studiu. 

* Proiecte speciale

Donaţiile pot fi făcute pentru a sprijini un proiect, cum ar fi îngrijirea animalelor fără stăpân. 

* Cercetare

Donaţiile pentru cercetare contribuie prin rezultatele obţinute la îmbunătăţirea sănătăţii animalelor, controlul bolilor şi la creşterea bunăstării animalelor. Donaţiile se pot adresa unui centru de cercetare specific din cadrul facultăţii, care prezintă interes pentru donator. 

* Posibilităţi lărgite

Clădirile facultăţii necesită modernizări continue pentru a se putea practica medicina veterinară la standardele cele mai înalte. F.M.V. trebuie să îmbunătăţească continuu condiţiile din spitalul veterinar, cercetarea de laborator, sălile de cursuri etc.