Misiune & Viziune

Absolvenții noștri profesează cu succes oriunde în lume!

Misiune, Strategie, Valori

Misiunea generală a Facultății de Medicină Veterinară este de a pregăti specialiști în domeniile: asistență medicală veterinară, consultanță veterinară de specialitate, creşterea şi selecția speciilor de animale de interes economic, consultanță de specialitate pentru animale de companie, bunăstare animală şi protecția mediului, biologie şi biochimie animală, expertizarea şi tehnologia produselor alimentare precum şi în domeniile conexe acestora, în principal pentru sectoarele de producție, servicii, cercetare-dezvoltare, învățământ, consultanță, agribusiness, asigurări, administrație şi managementul producției agricole integrate etc. Misiunea didactică este de a pregăti medici veterinari specializați în managementul sănătății animalelor, asigurarea trasabilități şi siguranței alimentelor de origine animală capabili să se integreze în activitatea complexă sanitară veterinară națională şi europeană. Activitățile de instruire pedagogică şi metodică sunt, de asemenea, în atenția facultății pentru a instrui viitorii absolvenți astfel încât aceștia să devină cadre didactice în învățământul preuniversitar şi universitar. Misiunea de cercetare științifică constă în formarea şi dezvoltarea competențelor științifice şi de cercetare ale studenților şi absolvenților. O altă misiune a facultății este şi aceea de pregătire continuă a absolvenților prin studii postuniversitare şi de doctorat şi participarea la Programul aferent Sistemului Național de Educație Continuă, inițiat de Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România, Colegiul Medicilor Veterinari, A.N.S.V.S.A. şi Facultățile de Medicină Veterinară din țară.

Obiectivele strategice

 • Frunizarea de instruire veterinară adecvată, bazată pe cercetare, care asigură absolvenților o pregătire astfel încât aceștia să poată profesa ca medici veterinari imediat după absolvire
 • Continuarea procesului de consolidare și oprimizare a disciplinelor alininate la profilul absolventului penru a putea garanta pregătirea înalt competentă a absolvenților instituției în spiritul principiilor generale pentru profesia de medic veterinar reglementate și recomandate de EAEVE
 • Dezvoltarea planului de învățământ și orientarea disciplinelor programului de studii Controlul și Experiza Produselor Alimentare
 • Curricula va asigura dezvoltarea abilității de a gândi critic, de a agrumenta, de a-și însuși concluzii ale articolelor sau cercetărilor de specialitate, de a derula mici proiecte de cercetare și documentare, dar și de a îmbunătățire permanentă a aptitudinilor IT
 • Vor fi dezvoltate parteneriate strategice în vederea mobilizării expertizei prin schimburi academice (Erasmus+), pentru crearea de centre de excelență, precum și pentru îmbunătățirea vizibilității internaționalea FMV și USAMV București
MEDICINĂ

CERCETARE

PRODUSE AGROALIMENTARE

ÎNVĂȚĂMÂNT VETERINAR
DESCHIDERE INTERNAȚIIONALĂ

INOVAȚIE

Strategii propuse pe domenii

Strategii privind activitatea didactică

 • Instruirea preriodică a cadrelor didactice pentru folosirea metodelor de e-learning în procesul de educație
 • Îmbunătățirea permanentă a fișielor disciplinelor pentru programul de studii Medicină Veterinară

Strategii privind activitarea sudențească

 • Implicarea asociațiilor studențești în buna funcționare a campusului
 • Continuarea implicării studenților în colectivele de cercetare și participarea cu lucrări la sesiunile naționale și internaționale

Strategii privind cercetare științidică

 • Dezvoltarea capcacității de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) pentru a răspunde eficient la nevoile identificate ale mediului economic și social
 • Creșterea nivelului de performanță, relevanță și vizibilitate a activității de cercetare științifică

Strategia resurselor umane

 • Informarea permanentă și însusirea de către corpul de control academic a criteriilor minimale pentru promovarea cadrelor didactice și a standardelor de abilitare
 • Atragere de cadre didactice tinere prin selectarea celor mai valoroși absolvenți precum și a spcialiștilor de prestigiu în domeniile aferente programelor de studii, în calitate de colaboratori

Strategii privind baza materială

 • Asigurarea și dezvoltarea unor spații de învățămât corespunzătoare, în conformitate cu planurile de învățămât și direcțiile de specializare
 • Dotarea sălilor de curs cu aparatură care să ofere posibilitatea utilizării unor tehnologii moderne de predare, învățare

Strategii privind resursele financiare

 • Analiza surselor de finanțare pe categorii, ponderi și provenință în vederea identificării celor mai bune soluții pentru finanțarea tuturo activităților
 • Încasarea intergrală a finanțării de la bugetul de stat, atât din perspectiva indicatorilor cantitativi cât și a celor calitativi, confrom Legii1 / 2011

Conducere

Conf. univ. dr. Iuliana IONAŞCU

Decan

Conf. univ. dr. Gheorghe Valentin Goran

Prodecan cu cercetarea științifică, inovare și transfer tehnologic

Conf. univ. dr. Laurențiu Tudor

Prodecan cu activitatea didactică, asigurarea calității și activitatea practică a studenților

 

Conf. univ. dr. Nicoleta Ciocârlie

Prodecan cu internaționalizarea și Erasmus+, relația cu studenții, alumni și activitatea de susținere a eticii și deontologiei

Conf. univ. dr. Gabriel Gâjâilă

Preodecan cu patrimoniul, relația cu mediul social și transparență decizională

Consiliu facultate

 • Prof. Dr. MILITARU MANUELLA
 • Prof. Dr. BĂRĂITĂREANU STELIAN
 • Prof. Dr. TĂPĂLOAGĂ DANA
 • Prof. Dr. CODREANU MARIO DARIUS
 • Conf. Dr. GORAN GHEORGHE VALENTIN
 • Conf. Dr. TUDOR NICULAE
 • Șef lucr. Dr. ROȘU PETRONELA MIHAELA
 • Conf. Dr. IONAȘCU IULIANA
 • Șef lucr. Dr. ȚOGOE DORIN
 • Prof. Dr. CODREANU IULIANA
 • Conf. Dr. GEORGESCU BOGDAN
 • Șef lucr. Dr. PURDOIU LETIȚIA
 • Șef lucr. Dr. GÂJÂILĂ IULIANA
 • Prof. Dr. CIOBOTARU – PÎRVU EMILIA
 • Șef lucr. Dr. DOBRE RĂZVAN IONUȚ
 • Șef lucr. Dr. GHIȚĂ MARIAN
 • Prof. Dr. IONIȚĂ LUCIAN
 • Conf. Dr. CRÎNGANU DAN
 • Șef lucr. Dr. ȘTEFAN GEORGETA
 • Șef lucr. Dr. DUCA ION
 • Conf. Dr. VIȚĂLARU ALEXANDRU
 • Șef lucr. Dr. MOCANU JAQUELINE
 • Conf. Dr. CIOCÎRLIE NICOLETA
 • Conf. Dr. PETCU CARMEN DANIELA
 • Conf. Dr. TUDOR LAURENȚIU
 • Șef lucr. Dr. ȘONEA COSMIN
 • Stud. anul VI MV ARSENE VERONICA IOANA
 • Stud. anul IV MV ONCESCU DIANA ELVIRA
 • Stud. anul IV MV FOCA MONICA PETRONELA
 • Stud. anul IV MV ALEXE DAN ANDREI
 • Stud. anul III MV LEOVEANU ADA ȘTEFANIA
 • Stud. anul III MV ANDRONACHE ROBERT
 • Stud. anul III MV TĂNĂSUICĂ ALEXANDRU PAUL
 • Stud. anul III MV IONESCU FILIP
 • Stud. anul II MV LICĂREȚI DANIELLE COSETTE

Consiliile departamentelor

Departamentul Ştiinţe Preclinice

 • Șef lucrări Dr. Petronela Mihaela Roșu – Director Departament
 • Prof. univ. Dr. Iuliana Codreanu – membru
 • Conf. univ. Dr. Corina Nicoleta Predescu – membru
 • Conf. univ. Dr. Bogdan Georgescu – membru
 •  Șef lucrări Dr. Letiția Purdoiu – membru
 •  Șef lucrări Dr. Iuliana Gâjâilă – membru
 •  Șef lucrări Dr. Iulian Dumitrescu – membru

Componența Consiliului Departamentului Științe Paraclinice

 • Conf. univ.Dr. Goran Gheorghe Valentin – Director Departament
 • Prof. univ. Dr. Ciobotaru-Pârvu Emilia – membru
 • Șef lucrări. Dr. Răzvan Dobre – membru
 •  Șef lucrări. Dr. Marian Ghiță – membru
 •  Șef lucrări. Dr. Raluca Rizac – membru
 •  Șef lucrări. Dr. Bogdan Tașbac – membru
 • As. univ. Dr. Raluca Turbatu – membru

Componența Consiliului Departamentului Producții Animaliere și Sănătate Publică

 • Prof.univ.Dr. Dana Tăpăloagă – Director Departament
 • Conf.univ.Dr. Elena Mitrănescu – membru
 • Conf.univ.Dr. Carmen Daniela Petcu– membru
 • Conf.univ.Dr. Nicoleta Ciocîrlie – membru
 • Conf.univ.Dr. Laurențiu Tudor– membru
 • Șef lucrări Dr. Lucian Ionel Ilie– membru
 • Șef lucrări Dr. Cosmin Șonea – membru

Departamentul Ştiinţe Clinice I

 • Prof.univ.Dr. Mario Codreanu – Director Departament
 • Prof. univ. Dr. Lucian Ioniță – membru
 • Prof. univ. Dr. Stelian Bărăităreanu – membru
 • Conf. univ. Dr. Dan Crînganu – membru
 • Conf. univ. Dr. Poliana Tudor – membru
 • Șef lucrări Dr. Georgeta Ștefan – membru
 • Șef lucrări Dr. Alexandra Cristian – membru

Departamentul Ştiinţe Clinice II

 • Conf.univ.Dr. Niculae Tudor – Director Departament
 • Prof. univ. Dr. Bogdan Alexandru Vițălaru – membru
 • Conf.univ.Dr. Iuliana Ionașcu – membru
 • Conf.univ.dr. Alexandru Ilie Diaconescu – membru
 • Șef lucrări Dr. Jacqueline Mocanu – membru
 • Șef lucrări Dr. Cristina Angela Preda – membru
 • Șef lucrări Dr. Dorin Iulian Țogoe – membru

Comisii facultate

 • Comisia de evaluare și asigurare a calității
  • Președinte:
   • Conf. univ. Dr. Carmen Daniela PETCU
  • Membri:
   • Prof. univ. Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU
   • Conf. univ. Dr. Gheorghe V. GORAN
   • Șef lucrări Dr. ing. Oana Mărgărita GHIMPEȚEANU
   • Șef lucrări Dr. Petronela Mihaela ROȘU
   • Șef lucrări. Dr. Raluca Ioana RIZAC
   • Student Alexandra HUŢANU, MV2RO
   • Student Marine Marie Anne REVON, MV3EN
   • Student Emma Blanche GRABINSKI, MV4FR
 
 • Comisia pentru învățământ
  • Președinte:
   • Prof. univ.Dr. Manuella MILITARU
  • Membri:
   • Prof. univ.Dr. Mara GEORGESCU
   • Conf. univ. Dr. Niculae TUDOR
   • Șef lucrări Dr.Gheorghe GORAN
   • Student Andreea FIRA
  • Secretar:
   • Asist. univ. Dr. Raluca RIZAC

 

 • Comisia pentru cercetare ştiinţifică
  • Președinte:
   • Prof. univ.Dr. Mariana IONIŢĂ
  • Membri:
   • Prof. univ. Dr. Emilia CIOBOTARU-PÎRVU
   • Prof. univ. Dr. Mario CODREANU
   • Prof. univ. Dr.. Liviu MITREA
   • Prof. univ. Dr. Andreea ŞERBAN
   • Prof. univ. Dr. Dana TĂPĂLOAGA
   • Conf. univ. Dr. Florica BĂRBUCEANU
   • Conf. univ. Dr. Gabriel COTOR
   • Conf. univ. Dr. Gabriel GÂJÂILĂ
   • Șef lucrări Dr. Tiberiu CONSTANTIN
   • Șef lucrări Dr. Florin IORDACHE
   • Asist. univ. Dr. Diana ALEXANDRU
  • Secretar:
   • Asist. univ. Drd. Alexandra PETEOACĂ
   • Student Ana DOBRIN
   • Student Diana Alexandra GHEORGHIU
 • Comisie probleme studențești
  • Președinte:
   • Șef lucrări Dr. ing. Mărgărita GHIMPEȚEANU
  • Membri:
   • Prof. univ.Dr. Emilia CIOBOTARU-PÎRVU
   • Conf. univ. Dr. Ruxandra COSTEA
   • Șef lucrări Dr. Gheorghe GORAN
   • Student Andreea FIRA
  • Secretar:
   • Conf. univ. Dr. Florin Furnaris

 

Comisie probleme de gestiunea și dezvoltarea patrimoniului

 • Președinte:
  • Șef lucrări Dr. ing. Mărgărita GHIMPEȚEANU
 • Membri:
  • Prof. univ.Dr. Dana TĂPĂLOAGĂ
  • Prof. univ.Dr.. Andreea ȘERBAN
  • Prof. univ.Dr. Mario CODREANU
  • Conf. univ. Dr. Ruxandra COSTEA
  • Șef lucrări Dr. Marian GHIȚĂ
  • Ing. Ioan DOCIȚA
  • Student Andreea FIRA
 • Secretar:
  • Șef lucrări Dr. Tiberiu CONSTANTIN
 • Invitat permanent:
  • Ing. Liviu URSEANU

Membrii Senatului Universitar

 • Prof. univ. Dr. Mario Codreanu
 • Prof. univ.  Dr. Gabriel Cotor
 • Prof. univ. Dr. Stelian Bărăităreanu
 • Prof. univ. Dr. Constantin Vlăgioiu
 • Conf. univ. Dr. Nicoleta Ciocîrlie
 • Conf. univ. Dr. Cristian Romeo Belu
 •  Conf. univ. Dr. Iuliana Ionașcu
 • Conf. univ. Dr. Cosmin Șonea
 • Șef lucr. Dr. Petronela Mihaela Roșu


Secretariat

Programul de lucru cu publicul este de LUNI până JOI în intervalul orar 08:00 – 15:30 (fizic, cu programare si respectarea normelor sanitare in vigoare si pe adresa de e-mail secretariat@fmvb.usamv.ro). VINERI nu este program cu publicul.

Colectivul Secretariatului FMVB

Andreea MUNTEANU – secretar şef

Monica FURNARIS

Mirela NEDELEA

Alexandra DRĂGHICI-NECȘULESCU

Contact:

TELEFON:  021- 318.04.69

FAX: 021– 318.04.98

E-MAIL: secretariat@fmvb.usamv.ro; decanat@fmvb.usamv.ro 

Cadre didactice

Departamentul Științe Preclinice

Șef lucrări Dr. Petronela Mihaela Roșu

Anatomie

Director Departament

Conf. univ. Dr. Cristian Romeo Belu

Anatomie

Conf. univ. Dr. Bogdan Georgescu

Anatomie

Șef lucrări Dr. Iulian Dumitrescu

Anatomie

As. univ. drd. Sorina Andreea Mihai

Anatomie

As. univ. drd. Mustatea Adela Ioana

Anatomie

As. univ. drd. Mădălina Laura Sîrbu

Anatomie

Prof. univ. Dr. Ștefania Mariana Raita

Histologie si embriologie

Conf. univ. Dr. Valerica Dănacu

Histologie si embriologie

Șef lucrări Dr. Iuliana Cazimir

Histologie si embriologie

Prof. univ. Dr. Iuliana Codreanu

Fiziologie

As. univ. Dr. Simona Nicolae

Fiziologie

As. univ. drd. Ioana Nicole Reu

Fiziologie

Prof. univ. Dr. Andreea Iren Șerban

Chimie-Biochimie

Conf.univ. Dr. Corina Predescu

Chimie-Biochimie

Conf. univ. Dr. Aurelia Magdalena Pisoschi

Chimie-Biochimie

Șef lucrări Dr. Iuliana Gâjâilă

Chimie-Biochimie

Șef lucrări Dr. Florin Iordache

Chimie-Biochimie

Șef lucrări Dr. Loredana Stanca

Chimie-Biochimie

As. univ. drd. Adriana Petcu

Chimie-Biochimie

Șef lucrări Dr. Letiția Purdoiu

Informare stiintifica, metode si tehnici de documentare

Departamentul Științe Paraclinice

Conf. univ. Dr. Gheorghe Valentin Goran

Toxicologie

Director Departament

As. univ. Dr. Emanuela Badea

Toxicologie

Prof. univ. Dr. Manuella Militaru

Anatomie patologică

Managementul calității în învățământul medical veterinar

Prof. univ. Dr. Emilia Ciobotaru-Pîrvu

Medicină Legală

Conf. univ. Dr. Georgeta Dinescu

Diagnostic citopatologic
Anatomie patologică

Conf. univ. Dr. Teodoru Soare

Medicina animalelor acvatice si acvacultura

Pathology

Șef lucrări Dr. Elvira Gagniuc

Diagnostique citopatologique
Anatomie patologică

Șef lucrări Dr. Raluca Ioana Rizac

Medicine of aquatic animals and aquaculture

Anatomie patologică

As. univ. Dr. Iulia Alexandra Popa

Medecine legale et diagnostique necropsique

Anatomie Patologică

Conf. univ. Dr. Gabriel Gâjâilă

Microbiologie/Imunologie

Șef lucrări Dr. Carmen Negoiță

Microbiologie/Imunologie

Șef lucrări Dr. Bogdan Tașbac

Microbiologie/Imunologie

Prof. univ. Dr. Gabriel Cotor

Fiziopatologie

Șef lucrări Dr. Marian Ghiță

Fiziopatologie

As. univ. Dr. Adrian Răduță

Fiziopatologie

Șef lucrări Dr. Răzvan Dobre

Farmacologie

Șef lucrări Dr. Diana Alexandru

Farmacie

Prof. univ. Dr. Constantin Vlăgioiu

Semiologie

As. univ. Dr. Alexandru Neagu

Semiologie

As. univ. Dr. Raluca Turbatu

Semiologie

Departamentul Producții animaliere și sănătate publică

Prof. univ. Dr. Dana Tăpăloagă

Creșterea animalelor/ Producții animaliere

Diretor Departament

Șef lucrări Dr. Alina Maria Ionescu

Production animalieres1/ Production animalieres2

Șef lucrări Dr. Andrei Marmandiu

Producții animaliere/ Managementul creșterii animalelor

As. univ.drd. Raluca Aniela Gheorghe Irimia

Animal breeding/ Animal productions

As. univ.drd. Maria Teodora Pițuru

Productions animalieres/Elevage

Prof. univ. Dr. Mara Georgescu

Inspecția și controlul produselor de origine animală 2/Inspection and control of foodstuffs of animal origin

Conf.univ.Dr. Laurenţiu Tudor

Inspecția și controlul produselor de origine animală 1/Medicină veterinară și sănătate publică

Conf.univ.Dr. Nicoleta Ciocîrlie

Communication techniques/Medecine veterinaire et sante publique

As.univ.Dr.Cătălina Boițeanu

Inspecția și controlul produselor de origine animală 1 și 2

As.univ.Dr. Isabela Voichița Isaconi

Inspecția și controlul produselor de origine animală 2

As. univ. drd. Maria Alexandra Jalbă

Inspecția și controlul produselor de origine animală 1 și 2

Conf.univ.Dr. Carmen Daniela Petcu

Igienă și tehnologie alimentară/Inspecția și controlul în unități specializate pentru obținerea și procesarea produselor de origine animală

As.univ.drd. Diana Oana Mihai

Igienă și tehnologie alimentară

Conf.univ.Dr. Elena Mitrănescu

Igienă Veterinară și Protecția mediului/Bunăstarea și protecția animalelor

Conf.univ.Dr. Ciprian Florin Furnaris

Veterinary Hygiene and Environment Protection/Welfare and animal Protection

As.univ.Dr. Alexandra Popa

Igienă Veterinară și Protecția mediului/Bunăstarea și protecția animalelor

Șef lucrări Dr. Magdalena Gonciarov

Epidemiologie și sănătate publică/Legislație în medicina veterinară

Conf.univ.Dr. Liliana Tudoreanu

Reologia produselor alimentare/Management of Scientific Research Activity

Conf. univ. Dr. Cosmin Şonea

Nutritie animala si agronomie 2

Șef lucrări Dr. Liliana Bader

Nutritie animala si agronomie 1/Principiile nutritiei umane

Șef lucrări Dr. Lucian Ionel Ilie

Genetică/Managementul siguranței alimentelor

Șef lucrări Dr. Oana Mărgărita Ghimpețeanu

Economie rurală/Dezvoltare de abilități profesionale și orientare în carieră/ Management of food safety

Departamentul Stiinte Clinice I

Prof. univ. Dr. Mario Codreanu

Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii Terapeutică

Director Departament

Prof. univ. Dr. Lucian Ioniță

Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii

Șef lucrări Dr. Daniela Brăslașu

Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii

Șef lucrări Dr. Cristina Fernoagă

Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii

As. univ. drd. Maria Roșca

Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii Terapeutica

As. univ. Dr. Roxana Ignătescu

Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii

As. univ. Dr. Cătălin Nicolae

Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii

Prof. univ. Dr. Stelian Bărăităreanu

Boli infecțioase, medicină preventivă si prelegeri clinice pe specii

Prof. univ. Dr. Doina Daneș

Boli infecțioase, medicină preventivă si prelegeri clinice pe specii

Șef lucrări Dr. Marius Valer Câmpeanu

Boli infecțioase, medicină preventivă si prelegeri clinice pe specii Istoria medicinii veterinare

Șef lucrări Dr. Dragoș Cobzariu

Boli infecțioase, medicină preventivă si prelegeri clinice pe specii

Șef lucrări Dr. Maria Gurău

Boli infecțioase, medicină preventivă si prelegeri clinice pe specii

Șef lucrări Dr. Georgeta Ștefan

Boli infecțioase, medicină preventivă si prelegeri clinice pe specii

As. univ. Dr. Teodor Ionescu

Boli infecțioase, medicină preventivă si prelegeri clinice pe specii

Prof. univ. Dr. Liviu Ioan Mitrea

Parazitologie, boli parazitare si prelegeri clinice pe specii

Prof. univ. Dr. Mariana Ioniță

Biologie animală, Parazitologie, boli parazitare si

Conf. univ. Dr. Poliana Tudor

Parazitologie, boli parazitare si prelegeri clinice pe  specii

Șef lucrări Dr. Ion Duca

Parazitologie, boli parazitare si prelegeri clinice pe specii

Conf. univ. Dr. Carmen Ioniță

Managementul bolilor la păsări

Conf. univ. Dr. Dan Crînganu

Oncologie , Managementul bolilor felinelor si canidelor

Șef lucrări Dr. Valerica Constantinescu

Managementul bolilor suinelor

Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii

Șef lucrări Dr. Ancuța Oprea

Managementul bolilor animalelor din gradinile zoologice si rezervatiile naturale

Șef lucrări Dr. Alexandra Cristian

Managementul bolilor ecvinelor/Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii/Terapeutică

Șef lucrări Dr. Alexandru Valentin Duțulescu

Managementul bolilor rumegătoarelor Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii

Departamentul Stiinte Clinice II

Conf.univ.Dr. Niculae Tudor

Radiologie și imagistică

Director Departament

Conf.univ.Dr. Iuliana Ionașcu

Propedeutică; Clinică chirurgicală și prelegeri clinice pe specii

Șef lucrări Dr. Florin Leau

Propedeutică; Clinică chirurgicală și prelegeri clinice pe specii

Șef lucrări Dr. Jacqueline Mocanu

Clinică chirurgicală și prelegeri clinice pe specii; Ortopedie și podotehnie

Șef lucrări Dr. Seralp Uzun

Clinică chirurgicală și prelegeri clinice pe specii; Propedeutică

As. univ.drd. Alexandra Peteoacă

Propedeutică; Clinică chirurgicală și prelegeri clinice pe specii;

Conf.univ.Dr. Alexandru Diaconescu

Obstetrică; Reproducere; Tulburări de reproducere și prelegeri clinice pe specii

Șef lucrări Dr. Tiberiu Constantin

Biotehnologii de reproducere; Reproducere; Tulburări de reproducere și prelegeri clinice pe specii

Șef lucrări Dr. Dorin Țogoe

Reproducere; Obstetrică; Tulburări de reproducere și prelegeri clinice pe specii

As. univ.Dr. Cătălin Micșa

Reproducere; Obstetrică; Tulburări de reproducere și prelegeri clinice pe specii

As.univ.drd. Florin Posastiuc

Reproducere; Obstetrică; Tulburări de reproducere și prelegeri clinice pe specii

Conf.univ. Dr. Ruxandra Costea

Anesteziologie; Comunicarea și protocoale de comunicare cu aparținătorii pacienților

Șef lucrări Dr. Ruxandra Pavel

Anesteziologie

As. univ.drd. Ioana Ene

Anesteziologie

Prof. univ. Dr. Alexandru Vițălaru

Medicină veterinară de urgență; Urgențe în medicina animalelor de companie

As. univ.Dr. Alina Ștefănescu

Medicină veterinară de urgență; Urgențe în medicina animalelor de companie

Șef lucrări Dr. Ionuț Gîrjoabă

Urgențe în medicina animalelor de rentă

Șef lucrări Dr. Cristina Preda

Urgențe în medicina animalelor sălbatice, exotice, din rezervații și grădini zoologice

Conf.univ.Dr. Florica Bărbuceanu

Managementul laboratoarelor din domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor

Șef lucrări Dr. Adrian Vasile

Organisme europene și drept comunitar

Cadre didactice - Discipline suplimentare

Prof. univ. Dr. Militaru Manuella

Anatomie patologică

Managementul calității în învățământul medical veterinar

Conf. univ. Dr.Dinescu Georgeta

Diagnostic citopatologic

Anatomie patologică

Șef lucr. Dr.Gagniuc Elvira

Diagnostique citopatologique

Anatomie patologică

Asist. univ. Dr. Popa Iulia Alexandra

Medecine legale et diagnostique necropsique

Anatomie Patologică

Șef lucr. Dr. Rizac Raluca

Medicine of aquatic animals and aquaculture

Anatomie patologică

Conf. univ. Dr.Soare Teodoru

Medicina animalelor acvatice si acvacultura

Pathology