Doctorat

 

 

Studiile de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare, corespunzător sistemului Bologna, sunt organizate în cadrul universităţilor care au calitatea de Instituţii Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD).

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este IOSUD, iar studiile doctorale au fost reorganizate în cadrul Şcolii Doctorale pentru Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale şi al Şcolii Doctorale de Medicină Veterinară.

Şcolile doctorale îşi desfăşoară activitatea în baza Codului studiilor universitare de doctorat aprobat prin Hotărarea de Guvern (HG) nr. 681/2011 şi în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, aprobat de Senatul USAMV Bucureşti în şedinţa din data de 03.08.2011.

În cadrul USAMV B, doctoratul se organizează în domeniile: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Biotehnologii, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală.

Pentru mai multe detalii accesaţi link-ul de mai jos:

http://www.usamv.ro/educatie/programe-de-studii/programe-academice-doctorat/