Medicină Veterinară în limba engleză/ Veterinary Medicine in english

General objectivesThe Veterinary Medicine study program in the fundamental field of Biological and Biomedical Sciences is an integrated undergraduate and master’s degree program, according to the sectoral regulation of the European Union. It takes place over a period of 6 years – 360 credits, in the form of full-time education. It has the general objective of preparing students for the acquisition of theoretical knowledge and practical skills in the field of veterinary medicine.The program of study VETERINARY MEDICINE has as general objectives the preparation of the students for the acquisition of theoretical knowledge and practical skills in the field of veterinary medicine.Specific objectives The main specific objectives of the study program of VETERINARY MEDICINE are regulated by HG 469/24 June 2015, annex no. 2, which provides for the acquisition of the following knowledge and skills:
  1. a) adequate knowledge of the sciences on which the activities of veterinary profession are based and of the European Union law regarding the respective activities;
  2. b) adequate knowledge about the structure, functions, behavior and psychological needs of the animals, as well as the skills and competences necessary for their breeding, feeding, welfare, reproduction and hygiene, in general;
  3. c) the clinical, epidemiological and analytical skills and competencies necessary for the prevention, diagnosis and treatment of animal diseases, including anesthesia, aseptic surgery and euthanasia, considered individually or in groups, including specific knowledge about diseases transmitted to humans;
  4. d) knowledge, skills and competences of preventive medicine, including competences related to investigations and certification;
  5. e) adequate knowledge of the hygiene and technology of the production, manufacture and putting into circulation of food products intended for animals or those of animal origin intended for human consumption, including the skills and competences necessary to understand and explain good practices in this field;
  6. f) the knowledge, skills and competences necessary for the responsible and judicious use of veterinary medicinal products for the treatment of animals and for ensuring safety in the food chain and environmental protection;
According to the HG 469/2015 and the MECS address no. 351 / 28.07.2015 resorted to the unitary adaptation of the curricula to all the faculties of Veterinary Medicine in Romania.Skills acquired by graduates at the end of their studies in accordance with European regulationsGeneral skills:C1. Animal health; laboratory supervision and diagnosis; diagnosis, prophylaxis and treatment of diseases / syndromes affecting animalsC2. Veterinary public health, veterinary inspection and border control; epidemiological surveillance of livestock, detection, prevention and control of diseases, including zoonosesC3. Hygiene of animal products and of animal origin; approval of the production, marketing and consumption  of animal origin food, quality control and safety of animal products, including through HACCP analysisC4. Testing, recording and authorizing the production, conditioning and marketing of veterinary products and other materials that may affect the health of animals; retail and use of biological products, pesticides for special use and veterinary medicinesC5. Providing expertise and management in the protection, welfare, breeding, care, feeding, reproduction and production of animals, as well as in environmental protection; control of feed hygieneC6. Conducting scientific research and training activities, continuous training, consulting and auditing in the areas of competence.

Descoperă planurile de învățământ

DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Anatomy 1 
Anatomy 2

 

 

Histology and Embryology 1

 

 

Histology and Embryology 2

 

 

Chemistry

 

 

Biochemistry 1

 

 

Animal Biology 
Genetics 
Animal Nutrition and Agronomy 1 
Physics

 

 

Applied Mathematics in Biological Sciences 
Plant Biology 
Rural Economy 
Foreign Languages 1 
Foreign Languages 2 
Physical Education 1** 
Communication techniques 
Intramural & Extramural Practical Training 1 
External Practical Training 1* 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
History of Veterinary Medicine 

Scientific Information, Methods and Techniques of Documentation

 

 

Quality Management of Teaching in Veterinary Medicine

 

Development of Professional Abilities and Career Orientation

 

DENUMIREOBIECTIV GENERAL
European Institutions and EU LegislationCrearea unui fundament solid teoretic şi practic viitorului medic veterinar bazat pe cunoştinţele dobândite la cursul şi lucrările practice de  anatomie. Înţelegerea rolului stabilirii diagnosticului diferenţial de specie în vederea examinării în abator, litigii şi încălcări ale legislaţiei. Înţelegerea necesităţii corelării diagnosticului anatomic cu alte metode de investigaţie (examen ecografic, examen radiologic etc.), în final, diagnosticul fiind rezultanta muncii în echipă. Conştientizarea nevoii de documentare permanentă şi de exersare continuă a tehnicilor însuşite. Conştientizarea nevoii de stabilire a unui diagnostic de specie în unităţi de producere şi comercializare a produselor de origine animală precum şi în situaţii de litigii.
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Anatomy 3 
Anatomy 4 
Biochemistry 2 
Microbiology 1 
Microbiology 2 
Physiology 1

 

 

 

Physiology 2

 

 

Physiopathology 1 
Physiopathology 2 

 

Animal Breeding

 

Animal Productions 1 
Animal Nutrition and Agronomy 2 
Physical Education 2** 
Intramural & Extramural Practical Training 2 
External Practical Training 2* 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Techniques of Molecular Biology Applied in Veterinary Medicine 
Laboratory Management of Veterinary Field and Food Safety 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Pet breeding 
Functional Investigations 
Medicine of Laboratory Animals 
Foreign Languages 3 
Foreign Languages 4 
Volunteering Activities

 

 

DENUMIREAOBIECTIV GENERAL
Animal Productions 2 
Immunology 
Epidemiology 
Veterinary Hygiene and Environment Protection 
Welfare and Animal Protection 
Parasitology, Parasitic Disease and Clinical Lectures on Species 
Etology

 

Anesthesiology 
Semiotics 1 
Semiotics 2 
Pathology 1

 

Pathology 2

 

Pharmacology 1 
Pharmacology 2 
Intramural & Extramural Practical Training 3 
External Practical Training 3*

.

DENUMIREAOBIECTIV GENERAL
Dermatology 
Cytopatological Diagnosis 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Foodstuff Microbiology 
Ethics and Academic Integrity 
Volunteering Activities 
Communication and communication protocols with patient owners 
Foreign Languages 5 
Foreign Languages 6

 

 

 

DENUMIREOBIECTIVE GENERALE
Internal Medicine and Clinical Lectures on Species 1 
Internal Medicine and Clinical Lectures on Species 2 
Surgery and Clinical Lecture on Species 1 
Infectious Disease, Preventive Medicine and Clinical Lectures on Species 1 
Infectious Disease, Preventive Medicine and Clinical Lectures on Species 2 
Veterinary State Medicine and Public Health 
Reproduction 
Obstetrics 
Propaedeutics 
Food Hygiene and Technology 1 
Toxicology 1 
Toxicology 2 
Parasitology, Parasitic Diseases and Clinical Lectures on Species 2 
Parasitology, Parasitic Diseases and Clinical Lectures on Species 3 

Intramural & Extramural Practical Training 4

 

External Practical Training 4*

 
DENUMIREAOBIECTIV GENERAL
Oncology 
Medicine of aquatic animals and aquaculture 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Exotic Pathology 
Biotechnologies in Reproduction 
Health of Bees and Silkworms 
Foreign Languages 7 
Foreign Languages 8 
Volunteering Activities

 

 

 

DENUMIRE OBIECTIV GENERAL
Internal Medicine and Clinical Lectures on Species 3 
Internal Medicine and Clinical Lectures on Species 4 
Surgery and Clinical Lectures on Species 2 
Surgery and Clinical Lectures on Species 3 
Infectious Disease, Preventive Medicine and Clinical Lectures on Species 3 
Infectious Disease, Preventive Medicine and Clinical Lectures on Species 4 
Reproduction Disorders and Clinical Lectures on Species 1 
Reproduction Disorders and Clinical Lectures on Species 2 
Food Hygiene and Technology 2 
Inspection and Control of Foodstuffs of Animal Origin 1 
Inspection and Control of Foodstuffs of Animal Origin 2 
Radiology and Diagnostic Imaging 1 
Radiology and Diagnostic Imaging 2 
Emergencies in Veterinary Medicine 
Intramural & Extramural Practical Training 5 
External Practical Training 5* 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Management of Food Safety 
Orthopedics and Hoof Dressing 
Management of Scientific Research Activity 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Alternative Therapies 
Emerging and Re-emerging Zoonotic Diseases 
Entrepreneurship in veterinary medicine 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Forensic Pathology and Diagnostic Necropsy 1 
Forensic Pathology and Diagnostic Necropsy 2 
Pharmacy 
Legislation in Veterinary Medicine 
Deontology 
Therapeutics 

Practical Works in Units for Slaughtering and Processing of Foodstuffs

 

Elaboration of the bachelor thesis

 

Intramural & Extramural Practical Training 6

 
DENUMIRE OBIECTIV GENERAL
Management of Livestock Diseases / Clinical Lectures*

 

Management of Diseases of Pets, Sport and Exotic Animals / Clinical Lectures*

 

Management of Animal Husbandry and Welfare; Management of Foodstuff Quality and Safety* 
Emergencies in Animal Medicine* 
DENUMIRE OBIECTIV GENERAL
Experimental Parasitology

 

Conventional and Digital Report Techniques for Integration at Workplace

 

DENUMIRE

OBIECTIV GENERAL

Management of swine diseases 1

 

Management of swine diseases 2

 

Management of avian diseases 1

 

Management of avian diseases 2

 

Management of ruminant diseases 1

 

Management of ruminant diseases 2

 

DENUMIRE

OBIECTIV GENERAL

Management of equine diseases 1

 

Management of equine diseases 2

 

Management of canine and feline diseases 1

 

Management of canine and feline diseases 2

 

Management of diseases of zoo-captive and nature reserve animals 1

 

Management of diseases of zoo-captive and nature reserve animals 2

 

DENUMIRE

OBIECTIVE GENERALE

Management of animal husbandry 1

 

Management of animal husbandry 2

 

Management of animal welfare 1

 

Management of animal welfare -2

 

Inspection and control in units specialized in obtaining and processing of foodstuffs of animal origin 1

 

Inspection and control in units specialized in obtaining and processing of foodstuffs of animal origin 2

 

DENUMIRE

OBIECTIVE GENERALE

Emergencies in pets 1

 

Emergencies in pets 2

 

Emergencies in livestock 1

 

Emergencies in livestock 2

 

Emergencies in wildlife, exotics, nature reserve and zoo-captive animals 1

 

Emergencies in wildlife, exotics, nature reserve and zoo-captive animals 2