LICENŢĂ

COLEGIUL TERȚIAR
NON-UNIVERSITAR

MASTERAT

DOCTORAT

 

METODOLOGIE

 

MODALITATE
ADMITERE

 

NUMĂR LOCURI

 

CALENDAR

 

REZULTATE

 

ARHIVĂ

 
 

METODOLOGIE

 

MODALITATE
ADMITERE

 

NUMĂR LOCURI

 

CALENDAR

 

REZULTATE

 

ARHIVĂ

 

METODOLOGIE

 

 

Locuri disponibile admitere septembrie 2019: 81 locuri cu taxa

Proba scrisa Medicina Veterinara: Luni, 16 sept, la sediul facultatii (Splaiul Independentei nr. 105, Sect. 5, Bucuresti). Accesul candidatilor in sala: incepand cu ora 08:00 (pe baza cartii de identitate / pasaportului si a legitimatiei de concurs).
 
...................................................................

 

  

REZULTATE FINALE ADMITERE MEDICINA VETERINARA IULIE 2019:

Lista finala candidati inmatriculati buget
 
.....................................................

REZULTATE FINALE ADMITERE CEPA IULIE 2019:

Lista finala buget
 
 ...................................................................................
 
 
 

 Proba scrisa Medicina Veterinara: LUNI, 22.07.2019 

Locatie: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARA DIN BUCURESTI, BULEVARDUL MĂRĂŞTI, NR. 59, SECTOR 1 (CLĂDIREA CORP P – FACULTATEA DE MANAGEMENT)  locatie Gmaps    
Ora: 08:00 - accesul candidatilor in sali se face pe baza cartii de identitate / pasaportului si a legitimatiei de concurs
 
 
 
 
 
 
.....................................................

 

Programe studii:

Medicina Veterinara (MV - predare in limba romana)

Controlul si Expertiza Produselor Alimentare (CEPA - predare in limba romana)

 

GHIDUL CANDIDATULUI 2019 (acte necesare, numar locuri, taxe, calendar detaliat)

 

Anexa 3: Metodologie proprie Medicina Veterinara (MV - predare in limba romana pp.18-pp.21)

Metodologie (acte necesare ,   modalitate admitere calendar,  taxe inscriere / inmatriculare CEPA ; MV - pp.18,   taxe studii)

 

CONTUL PENTRU ACHITAREA TAXELOR (ÎNSCRIERE, ÎNMATRICULARE, TRANŞA I TAXĂ STUDII) este:

 Cont Trezorerie Sector 1 Bucureşti

CUI 4602041

RO35TREZ70120F330500XXXX

 

Taxa de inscriere (12-20 iulie 2019) pentru Medicina veterinara (MV) este de 200 lei.
Taxa de inscriere pentru programul de studii Controlul si Expertiza Produselor Alimentare (CEPA) ca prima optiune este de 150 lei. Pentru optiuni suplimentare, se achita un cuantum de 50 lei / optiune, cu exceptia MV.
 
Taxa de înmatriculare se va achita prin mandat poştal (25 - 26 iulie 2019 MV, 29 iulie - 1 august CEPA).
Prima tranşă a taxei de studii (pentru candidaţii de pe lista locurilor cu taxă) se va achita prin mandat poştal.
Pe chitanţa eliberată de oficiul poştal trebuie să se regăsească următoarele date: destinatar: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti), contul, numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului, codul numeric personal al candidatului, tipul de taxă: „înscriere” sau „înmatriculare” sau „studii”.
 
Chitanţele originale rămân în dosarul candidatului pe toată perioada concursului.